« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu - položkový na rok 2019
Obec Žiželice,IČO: 00265772 KEO-W 1.11.255 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 3.1.2019
<br> 1 / 11
Návrh rozpočtu roku 2019
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 110 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 228 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 2 660 000,00000
<br> 0000000000000 13340000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo 7 000,00000
<br> 0000000000000 13370000 Poplatek za komunální odpad 180 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 7 000,00000
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 5 000,00000
<br> 0000000000000 13820000 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 25 000,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 1 250 000,00000
<br> 0000000000000 24600000 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 10 000,00000
<br> Org: 0000 Obec 6 922 000,00 **
6 922 000,000000Celkem Par:
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 0000000000000 23242321 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 92 000,00000
<br> Org: 0000 Obec 92 000,00 **
92 000,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyCelkem Par:
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 0000000000000 21113314 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00000
<br> Org: 0000 Obec 1 000,00 **
1 000,003314 Činnosti knihovnickéCelkem Par:
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře
<br> 0000000000000 21323392 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 15 000,00000
<br> Org: 0000 Obec 15 000,00 **
15 000,003392 Zájmová činnost v kultuřeCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> ...
Návrh rozpočtu na rok 2019
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Žiželice,IČO: 00265772 KEO-W 1.11.255 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 3.1.2019
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 6 922 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 92 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 1 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 15 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 300 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 6 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 1 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 191 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 55 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 4 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 600 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Žiželice,IČO: 00265772 KEO-W 1.11.255 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 3.1.2019
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 100 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 800 000,00
<br> 2341 XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 50 000,00
<br> 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120 000,00
<br> 3392 XXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/2585508

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz