« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Vyrovnaný rozpočet Svazku obcí mikroregionu Kněževes na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrovnaný rozpočet Svazku obcí mikroregionu Kněževes na rok 2019
Vyrovnaný rozpočet Svazku obcí mikroregionu Kněževes na rok 2019
<br> (závaznými ukazateli jsou paragrafy)
<br>
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>
<br> Paragraf
<br>
<br> Schválený rozpočet 2018
<br>
<br> Předpokládaný rozpočet
<br> 2018
<br> Návrh rozpočtu 2019
<br> 0000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 86 710,00 86 710,00 87 780,00
<br> 6310 Příjmy z úroků 190,00 20,00 120,00
<br> 6409 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 100,00 6 000,00 5 100,00
<br> CELKEM 92 000,00 92 730,00 93 000,00
<br>
<br>
<br> VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>
<br> Paragraf Schválený rozpočet 2018 Předpokládaný rozpočet
<br> 2018
<br> Návrh rozpočtu 2019
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací 2 000,00 1 000,00 2 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 90 000,00 40 000,00 91 000,00
<br> CELKEM 92 000,00 41 000,00 93 000,00
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> předseda Svazku obcí mikroregionu Kněževes
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Razítko obce,podpis zástupce členské obce ………………………………………………
<br>
<br> Schváleno na členské schůzi Svazku obcí mikroregionu Kněževes dne 12.12.2018 usnesením š.8/2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2585476

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz