« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 19.12.2018.pdf
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> z 2.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 19.12.2018 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Petr
Cvrček,Josef Hliba/
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXXX a paní
Kristinu Diessnerovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 2.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Rozpočet obce pro rok 2019+Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2022
II.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za ¾ roku 2018 KÚÚK
III.Rozpočtové opatření č.7 ke schválenému rozpočtu 2018/ rozpočtové změny/
IV.Činnost Finančního a kontrolního výboru obce 2018 + přestupkové komise 2018
V.Navýšení odměn ZO od 1.1.2019 + schválení dohod o PP členů ZO pro rok 2019 a dále – XXXXX XXXXX,Marie
Greplová
VI.Smlouva o výpůjčce s Ústeckým krajem – zábor obecních pozemků v rámci plánované akce „ III/25817-
Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“ na základě vyhlášeného záměru ze dne 14.11.2018
VII.Různé /Požární ochrana obce - všeobecné informace,slavnosti + vánoční strom 2019,Smlouva o dílo
s ENVIPARTNER s.r.o.Brno – možnost dotace na opravu MSH ve Rtyni nad Bílinou,GDPR 2019 návrhy
smlouvy pro Obec + MŠ,Smlouva se spolkem Anidef z.s.-útulek Žim,schválení finančního daru pro PO MŠ
Rtyně nad Bílinou./
Diskuze – ukončení
<br> Doplněno o body v různé:
<br> • Business Park Teplice – informace o zastavení řízení
<br> • Změna uživatele bytu č.3 Rtyně nad Bílinou č.p.78
<br>
Ukončení - diskuze – závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje rozpočet obce pro rok 2019 jako
vyrovnaný: příjmy 12 505 000,-Kč,výdaje 12 505 000,-Kč včetně stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/2585205

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz