« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinční schváleného rozpočtu na rok 2019
<br> Vnásledujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválenému rozpočtu Skupinového vodovodu Svitavy na rok 2019:
<br> - rozpočet byl schválen členskou schůzí svazku dne 21.12.2018 - schválený rozpočet je od 2.1.2019 v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách
<br> svazku,konkrétně: http:/fskupínovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon-o-r02poctove-odpovednosti_rozpocet.php
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkové (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> — schválený rozpočet je zároveň zveřejněn přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> však?.samu/von“reportu) „vs/rum %$ %$ „smazat.-BCT *? % ĚŘ— ír; u.Excel)-iai 2.1,„na a: SHMF;- a &.„Th,:,<:; ruJ.: 4.5; na na,06! na u;
<br> Qi; $ Q " judaismu:
<br> Ve Svitavách dne 2.1 2019 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> SVITAVY ©
<br> aegeů
<br> Rozpočet na rok 2019
<br> PŘHMY SR 2018 UPR 2018 2019 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 13 500,00 14 000,00 14 000,00 Příjmy : pronájmu - pitná voda 13 500,00 14 000,00 14 000,00 Pitná voda — pojistné plnění 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 13 500,00 14 000,00 14 000,00 VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje celkem 6 150,00 6 050,00 6 900,00 Pitná voda celkem 3 705,00 3 505,00 4 155,00 Obecné výdaje :: finančních operací 15,00 15,00 15,00 Ostatní finanční operace 2 430,00 2 530,00 2 730,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 8 180,00 8 680,00 6 950,00 Pitná voda celkem 8 180,00 8 680,00 6 950,00 VÝDAJE CELKEM 14 330,00 14 730,00 13 850,00 HNANCOVÁNÍ Třída 8 - Financování celkem 830,00 -730,00 150,00 Splátky čmzaa a.s.»1 190,00 —1 190,00 -1 190,00 Splátky ČS a.s.420,00 420,00 420,00 Změna stavu peněžních prostředků na účtech 611,00 2 340,00 100,00 Ostatní financování (použita výše prostředků v PF a ost.dluhopisech) 1 829,00 0,00 1 360,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 830,00 -730,00] 150,00 REKAPITULACE.Příjmy celkem 13 5...

Načteno

edesky.cz/d/2583815

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz