« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020—2022
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace ke střednědobému výhledu rozpočtu Skupinoveho vodovodu Svitavy na období 2020—2022:
<br> - výhled byl schválen členskou schůzí svazku dne 21.12.2018
<br> - schválený výhled je od od 2.1.2019 velektronické podobě zveřejněn na webových stránkách svazku,konkrétně: http://skupinovy.vodovod.svitavysweb.cz/zakon-o-rozpoctove-odpovednosti_strednedoby-vyhled.php
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkove' (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář či 223)
<br> - schválený výhled je zároveň zveřejněn přímo na úředních deskách obcí sdružených ve
<br> svazku <.>
<br> se; armory mess/on SHZ-š vr.auzm'uaů'
<br> '“" *:: <.: Ma.<.> -3m 23,ca.: 92 Nm;
<br> * _ a: m a.: W zao: m na 33:
<br> !L'rx:ďč15_i'šl'4!
<br> Ve Svitavách dne 2.<.> 2019 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> SKUPINOVÝ VODOVOD SVlTÁVY,T,G.Masaryka 40/25,Svitavy 568 02,IČ: 60891068
<br> Skupinový vodovod Svitavy —= střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022
<br> PŘÍJMY 2020 2021 2022 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Příjmy z pronájmu - pitná voda 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Pitná voda celkem - pojistné plnění 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 14 000,00 14 000,00 14 000,00 VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje celkem 5 080,00 5 480,00 5 280,00 Pitná voda celkem 3 170,00 3 670,00 3 470,00 Obecné výdaje : finančních operací 10,00 10,00 10,00 Ostatní finanční operace 1 900,00 1 800,00 1 800,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 8 500,00 8 100,00 8 300,00 Pitná voda celkem 8 500,00 8 100,00 8 300,00 VÝDAJE CELKEM 13 580,00 13 580,00 13 580,00 F | N A N 0 o v A N í Třída 8 - Financování celkem 420,00 420,00 420,00 Splátky čmzae a.s.0,00 0,00 0,00 Splátky čs a.s.-420,00 -420,00 420,00 Změna stavu peněžních prostředků na účtech 0,00 0,00 0,00 Ostatní financování (použíta...

Načteno

edesky.cz/d/2582756

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz