« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený rozpočet na rok 2018 obec Chotíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2018 obec Chotíkov
OBEC CHOTÍKOV
<br> Schválený rozpočet pro rok 2018
<br> Příjmy :
<br> Závazný ukazatel plnění rozpočtu
<br> minimální plnění
<br> Třída 1 : Daňové příjmy:
<br> 1111 DPFO osvč 2 900 000 1112 DPFO ze zav.čin.400 000 1113 DPFO z kapvýnosů 300 000 1121 DPPO 2 800 000 1122 DPPO za obec 450 000 1211 DPH 5 500 000 1333 poplza uložení odpadu 0 1334 odnětí ze ZPF 15 000 1341 poplatky ze psů 10 000 1343 poplatky za užívání veřp.2 500 1351 odvod z výtěžku loterií 60 000 1361 správní poplatky 35 000 1511 XXX z nemovitosti XXX XXX Třída X : Transfery XXXX dotace ze SR 300 000 Třída 8 : Financování sociální fond 180 000 fond obnovy voda kanal.400 000 Třída 3 : Kapitálové příjmy ost.příjmy : prodeje dLmaj.44 000 Třída 2 : Nedaňové příjmy 51032 pěstební činnost příjmy z prodeje dříví 1 000 000 52212 silnice zimní údržba pro okolní obce 200 000 ©2310 voda příjmy z vodného Kirchl 20 000 š2321 odvádění a čištění odpvod příjmy ze stočného 300 000 93319 zátežitosti kultury pronájem KZ 14 000 53613 nebytové hospodřástvi pronájem nebyt.prostor 115 000 53632 pohřebnictví pronájem hrob.míst 2 000 53639 komunální služby příjmy z pronájmu pozemků & ostnem.230 000 53722 sběr a svoz TKO příjmy za svoz TKO 152 500 53725 využívání a znešk.kom.odp.příjmy z EKO-KOM 170 000 56310 příjmy z fin.operací příjmy z dividend 50 000 Příjmy rozpočtu celkem 16 530 000
<br> Výdae:
<br> Závazný ukazatel plnění rozpočtu
<br> POZNÁMKA
<br> maximálníplnění
<br> 51032 Lesní hospodářství 604 000 51036 správa v lesním hospodářství 421 000 51039 Ostzáíežitosti lesního hospodářství příspěvek Myslivecké sruženi 12 000 51070 Rybářství příspěvek Rybářům 30 000 52212 silnice ztoho údržba 3 800 000 52221 provoz veř.si|.d0pravy výdaje na doprcbslužnost 76 000 52310 pitná voda Krichl + veřejný vodovod 50 000 52321 odvádění a Čištění odp.vod ČOV+kanalizace (provoz+ůdržba) 2 602 500 53113 základní škola ztoho provozní příspěvek do ZŠ 2 700 000 17 833 000 53314 Knihovna pořízení knih+rnzda knihovníka 30 000 53319 kulturní zař...

Načteno

edesky.cz/d/2578845

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz