« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Chotíkov na 2019-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020
List1
Rozpočtový výhled obce Chotíkov na roky 2019 a 2020
v tis.Kč
<br> č.ř.2019 2020
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.15800 9544
P1 třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 13500 13500
P2 třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 2200 2200
P3 třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 44 44
P4 třída 4 Příjaté dotace - ř.4040
Pc P1ažP4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 15744 15744
P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř.8113
P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123
P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř.8111
P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř.8121
P10 ostatní (aktivní likvidita)
Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita
P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem 15744 15744
V1 třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje ř.4210 22000 22000
V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje ř.4220
Vc V1+V2 výdaje celkem (po konsolidaci) 22000 22000
V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114
V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124
V7 splátka jistiny krátkodobého dluhopisu ř.8112
V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu ř.8122
V9 ostatní (aktivní likvidita)
Vf V4ažV9 splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita
V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem 22000 22000
D P-V hotovost běžného roku -6256 -6256
E A+D hotovost na konci roku 9544 3288
Komentář k řádku P3 pohledávka ve výši 442135,- Kč za FC Chotíkov 1932 o.s.splatné dle
splátkového kalendáře po dobu 10 let ve výši 44213,50 XXXXX do XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 28.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne :
Schváleno ZO : 22.12.2017 usnesením č.25
<br>
List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/2578844


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz