« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Rozpis schváleného rozpočtu obce Chotíkov na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis schválenho rozpočtu na rok 2018
OBEC CHOTÍKOV
<br> Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2018 dle rozpočtové skladby
<br> Příjmy : V Kč paragraf pol.minimální plnění Třída 1 : Daňové příjmy: 1111 DPFO osvč 2 900 000 1112 DPFO ze zav.čin.400 000 1113 DPFO z kap.výnosů 300 000 1121 DPPO 2 800 000 1122 DPPO za obec 450 000 1211 DPH 5 500 000 1333 poplza uložení odpadu 0 1334 odnětí ze ZPF 15 000 1341 poplatky ze psů 10 000 1343 poplatky za užívání veřp.2 500 1351 odvod : výtěžku loterií 60 000 1361 správní poplatky 35 000 1511 dan :: nemovitosti 900 000 Třída 2 : Nedaňové příjmy 1032 pěstební činnost 2111 příjmy z poskytslužeb 1 000 000 2212 silnice 2111 příjmy : poskytslužeb 200 000 2310 voda 2111 příjmy z poskytslužeb 20 000 2321 odvádění a čištění odp.vod 2111 příjmy z poskytslužeb 300 000 3319 záležitosti kultury 2132 pronájem ostnemov.14 000 3613 nebytové hospodřáství 2132 pronájem ostnemov.115 000 3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskyt.služeb 2 000 3639 komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků 230 000 3722 sběr a svoz TKO 2111 příjmy z poskytslužeb 152 500 3725 využívání a znešk.kom.odp.2324 příjmy z EKO-KOM 170 000 6310 příjmy : fin.operací 2142 příjmy z dividend 50 000 Třída 3.Kapitálové příjmy 3419 3119 ostpřijmy z prodeje dLmaj.44 000 Třída 4 : Transfery 4112 dotace ze SR 300 000 Třída 8 : Financování 6330 4139 sociální fond 160 000 6330 4139 fond obnovy voda kanal.400 000 Příjmy rozpočtu 2018 celkem 16 530 000
<br> Výdaje :
<br> paragraf položka maximální plnění 1032 Lesy 5229 ost.N| transfery 4 000 5139 nákup materiálu 150 000 5169 nákup služeb 450 000 celkem 1032 604 000 1036 sprava v lesním hospodářství 5011 platy zaměstnanců 281 750 5031 soc.pojist 30 500 5032 zdravpojist 28 750 5173 cestovné 30 000 celkem 1036 421 000 1039 Ostzáležitosti lesního hospodářství 5229 Ost.neinv.transf.- Myslivci 12 000 celkem 1039 12 000 1070 Rybářství 5229 Ost neinv.transf.- Rybáři 30 000 celkem 1070 30 000 2212 silnice 5011 mzdy 60 000 5031 soc.pojist.15 000 5032 zdrav.pojist.5 000 5139 materiál 150 00...

Načteno

edesky.cz/d/2578843

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz