« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Leškovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Leškovice
% 9%
<br> * MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKÚV BROD
<br> ODBOR ROZVOJE MĚSTA ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A GIS
<br> Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje/linka Datum MHB_ORM/1ó45/2018/VH-4 Ing.Veronika Havlíčková,569 497 137,30.listopadu 2018 JID: 84705/2018/muhb vhavlickova©muhb.cz Počet Stran: 1 Počet příloh: VEREJNA VYHLASKA
<br> Městský Úřad Havlíčkův Brod,Odbor rozvoje města,oznamuje za použití 5 47 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění
<br>,<,>,„ PRVOJEONÁNÍ,<,> „ NAVRHU ZADANI ZMENY c.3 UZEMNIHO PLANU LESKOVICE
<br> Návrh zadání Změny č.3 ÚP Leškovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod a na Obecním úřadu Leškovice
<br> od 7.12.2018 do 7.1.2019
<br> Úplné znění návrhu zadání Změny č.3 ÚP Leškovice je současně,v souladu s ustanovením 5172 odst.2 správního řádu,zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na internetových stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod — www.muhb.cz,praktické informace,územní plány,Leškovice,Změna č.3 ÚP Leškovice <.>
<br> http://www.muhb.cz/zmena-c-3-up-leskovice/dS-28787/archiv=1&p1=73840
<br> DO 30 dnů Ode dne vyvěšení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.K připomínkám uplatněných pO uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno Od 7.prosince 2018 do 7.ledna 2019 na úředních deskách Městského úřadu Havlíčkův Brod a Obecního úřadu Leškovice <.>
<br> Ing.Veronika Havlíčková referentka úseku územního plánování a GIS
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne: „%;—Á.<.>.<.>.it,/9.<.>.<.>.<.>.<.>./,<,> Ž „,Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: Od záď/“ď.<.>.<.>.<.>.<.> do ' ' „* ( Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Obdrží: Městský úřad Havlíčkův Brod,Odbor vnějších a vnitřních vztahů (vyvěšení oznámení) Obec Leškovice,Leškovice 38,582 ...

Načteno

edesky.cz/d/2578648

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz