« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2018/018 SSHR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4290.doc (89.5kB)
Č.j.: 18255/18 -SSHR
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<br> Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br> _________________________________________________________________________
V Y H L A Š U J E
<br> 2.1.- 29.3.2019
<br> výběrové řízení
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí
- skladového objektu s pozemkem v k.ú.Bylany
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
Vyhlašovaná minimální cena: 1 150 000,- Kč
__________________________________________________________
Skladový objekt se nachází v katastrálním území Bylany,obec Bylany,okres Chrudim na pozemku:
<br> · stavební parcela č.151/1,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 656 m²,jejíž součástí je stavba bez čp/če,jiná stavba <,>
zapsaným na LV 959 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen „nabízený majetek“) <.>
Charakteristika nabízeného majetku
Popis nabízeného majetku je obsažen ve výňatku ze znaleckého posudku,který je uveden v příloze č.3 tohoto výběrového řízení <.>
<br> Přístup k nabízenému majetku
<br> Nabízený majetek se nachází v uzavřeném areálu společnosti M-STROJÍRNY a.s.Ke skladovému objektu je uvnitř areálu přístup přes panelovou manipulační plochu ve vlastnictví společnosti M-STROJÍRNY a.s.Tento přístup není právně ošetřen <.>
<br> Prohlídka nabízeného majetku
Prohlídku lze uskutečnit pouze na základě žádosti zájemce (telefonicky nebo zaslané
e-mailem) adresované kontaktní osobě uvedené níže,a to nejpozději do termínu
15.3.2019 <.>
Adresa pro podání nabídek:
<br> Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
<br> Šeříková 1/616,150 85 Praha 5
Termín pro podání nabídek
Nabídky musí zájemci doručit na uvedenou adresu nejpozději do 29.3.2019 do 12:00 hodin v uzavřené zapečetěné obálce označené v levém horním rohu čelní strany výrazným nápisem „Neotvírat“ a „Výběrové řízení – Bylany – č.j.: 18255/18-SSHR“,na zadní straně s uvedením zpáteční adresy odesílatele <.>
Náležitosti nabídky
<br> · Nabídka zájemce musí být uvedena na tzv.listu nabídky,který je uveden v...

Načteno

edesky.cz/d/2578530

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz