« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DI - Slepý VV - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - 22.11.
VV k ocenění
Popis Množství Jednotková XXXX XXX DPH Celkem bez DPH celkem s DPH
KABINET X.PP
Stůl kancelářský 12 0.00 0.00
Boční kryt kabeláže perforovaný 24 0.00 0.00
Kontejner přístavný T+4z,kat.S 3 0.00 0.00
Kontejner mobilní 4z,kat.S 12 0.00 0.00
Stolová nástavba 12 0.00 0.00
Kancelářské křeslo 12 0.00 0.00
Skříň s dveřmi 8 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 3 0.00 0.00
XXXXX do skla jednocestný X X.XX X.XX
Skříňový nástavec 3 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 4 0.00 0.00
Skříňový nástavec 4 0.00 0.00
Kuchyňská linka 1 0.00 0.00
Kovový věšák 2 0.00 0.00
KABINET 1.NP
Stůl kancelářský 2 0.00 0.00
Boční kryt kabeláže perforovaný 4 0.00 0.00
Stolová nástavba 2 0.00 0.00
Kontejner mobilní 4z,kat.S 2 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 2 0.00 0.00
Skříňový nástavec 2 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 2 0.00 0.00
Skříňový nástavec 2 0.00 0.00
Kovový věšák 1 0.00 0.00
<br> UČEBNY 1.NP
Žákovská lavice dvoumístná 33 0.00 0.00
Příplatek za filcovou vložku 33 0.00 0.00
Židle žákovská 63 0.00 0.00
Příplatek za filcovou vložku 63 0.00 0.00
Katedra s uzamykatelnou skříňkou 3 0.00 0.00
Větrací mřížka v zádech skříňky 3 0.00 0.00
Židle učitelská 3 0.00 0.00
Příplatek za filcovou vložku 3 0.00 0.00
Skříňka s dveřmi 12 0.00 0.00
Skříňka s dveřmi 3 0.00 0.00
XXXXX do skříně jednocestný X X.XX X.XX
Třídílná tabule 3 0.00 0.00
Polička odkládací AL,délka 200 cm 3 0.00 0.00
Pylon hliníkový jednoduchý 3 0.00 0.00
Rám pylonu 2000x1200 mm 3 0.00 0.00
Interaktivní sestava 3 0.00 0.00
Dotyková jednotka 3 0.00 0.00
Univerzální rameno projektoru na pylon 3 0.00 0.00
Externí ozvučení 3 0.00 0.00
Montáž a montážní materiál 3 0.00 0.00
Korková nástěnka 6 0.00 0.00
<br> KABINET 2.NP
Stůl kancelářský BASIC PLUS 2 0.00 0.00
Boční kryt kabeláže perforovaný 4 0.00 0.00
Stolová nástavba 2 0.00 0.00
Kontejner mobilní 4z,kat.S 2 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 2 0.00 0.00
Skříňový nástavec 2 0.00 0.00
Skříň kombinovaná 2 0.00 0.00
Skříňový nástavec 2 0.00 0.00
Kovový věšák 1 0.00 0.00
<br> UČEBNY 2.NP
Žákovská lavice dvoumístná 33...
DI - vybaveni-lipence_upravene_zmeny_22-11-21
technický popis
Popis Množství Kód měrné jednotky Jednotková XXXX XXX DPH Celkem bez DPH celkem s DPH nový popis
KABINET 1.PP
Stůl kancelářský rozměry: 735x1600x800 mm 12 KS 4,992 59,904 72,484 12 Rozměr: 735x1000x1000mm
Technický popis: stolová deska bude z LTD min.tl.25mm s ABS hranou min.tl.2 mm,desková podnož z LTD min.tl.18 mm s ABS hranou min.tl.2 mm,podnož bude opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy,jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny bez viditelných vnějších spojů.Pod stolovou deskou odkládací nika po celé délce stolu sv.výška 8-10cm <.>
Kontejner přístavný T+4z,kat.S tužkovník,4 zásuvky 3 KS 6,934 20,802 25,170 3 Rozměr: 585x397x550 mm
centrální uzamykání Technický popis: kontejner je vyroben z LTD tl.18mm,čela zásuvek LTD tl.18mm,vnitřní zásuvky celokovové.Dělen na 4 zásuvky.Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm,"L" profil".Centrální uzamykání,zámková vložka se sklopným klíčem.Kontejner mobilní na kolečkách <.>
rozměry: 735x400x800 mm,T=25 mm
Kontejner mobilní 4z,kat.S centrální uzamykání 12 KS 4,234 50,808 61,478 12 Rozměr: 585x397x550 mm
rozměry: 585x397x550 mm Technický popis: kontejner je vyroben z LTD tl.18mm,čela zásuvek LTD tl.18mm,vnitřní zásuvky celokovové.Dělen na 4 zásuvky.Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm,"L" profil".Centrální uzamykání,zámková vložka se sklopným klíčem.Kontejner mobilní na kolečkách <.>
Stolová nástavba jednostranná 12 KS 2,452 29,424 35,603 12 Na stolové desce bude stolová nástavba jednostranná s jednou volně přestavitelnou policí.Po odstranění police bude sv.výška na výšku šanonu,hloubka rovněž na umístění šanonu,vyrobeno z LTD min tl.18mm,hrana ABS 2mm,délka 1000mm <.>
s přestavitelnými policemi
rozměry: 400x1800x250 mm
Kancelářské křeslo kancelářské křeslo otočné 12 KS 7,670 92,040 111,368 12 Rozměr: vel.5-7
Technický popis: kovová předpružená podnož - průměr 22 mm,opatřená plastovými kluzáky s filcem.Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom.Šálový sedák z bukové překli...
Dobrovolná dodatečná informace - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení - 22.11.
Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení Dodatečná informace
<br>
<br>
<br>
1.Zadavatel :
<br> Městská část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31 Praha Lipence,IČO : 00241431 <,>
zastoupena starostkou : XXXXX Tvrdou,karin.tvrda@mclipence.cz <,>
Ve smluvním zastoupení,s odkazem na objednávku – poradce: PORSIS s.r.o <.>,Kolová 1549/1,153 00 Praha 16,IČO:
<br> 06061974,DIČ: CZ06061974,tel: 608 322 525,siskapetr@seznam.cz
<br>
<br>
2.Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb.zakázka malého rozsahu na dodávky dle §27 zákona
134/2016 Sb <.>
<br>
<br>
3.Dobrovolná dodatečná informace k 22.11.2018 - Předmět zakázky ( ve zkráceném soutěžním názvu ) :
<br>
<br>
„Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení“
<br>
<br> DI zadavatele :
<br>
<br> Zadavatel po podrobném rozboru zadávacích podmínek dodatečně upravuje soupis dodávky
k ocenění.Dále si Zadavatel vyhrazuje právo při podpisu smlouvy o dodávce upřesnit dekor,typ
úchytek apod <.>
<br>
<br> Dodatečné úpravy dodávky a VV k ocenění jsou součástí DI v přílohách s názvy :
<br> - DI - Slepý VV - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - 22.11 <.>
- DI - vybaveni-lipence_upravene_zmeny_22-11-21
<br> <.>
<br>
Závěrem :
<br>
Zadavatel považuje dodatečnou informaci,která mění obsahově ZD,jako zásadní k termínu lhůty podání
<br> nabídek,který již není dostatečný.Proto termín lhůty pro podání nabídek posouvá na nový termín:
04.12.2018 v 10.00 hod <.>
<br>
<br> Ostatní podmínky soutěže zůstávají v platnosti
<br>
<br>
<br>
V Praze dne 22.11.2018
<br>
<br>
2018-11-22T12:49:12+0100
Ing.XXXX XXXXX
ZD - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení
ZD - Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení/Priloha_c.1-prohlaseni_-Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení.doc1
4
<br> Příloha č.1 - Vzorové prohlášení uchazeče podle odst.5) výzvy
Na základě povinnosti dle odst.5) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle §27 zákona zákona 134/2016 Sb <.>
„Přístavba základní školy v Praze-Lipencích - vybavení“
Čestně prohlašuji – viz znění § 74 zákona 134/2016 Sb.- že Základní způsobilost splňuji a doložím či předložím před podpisem smlouvy o dílo v celém rozsahu – viz.plné znění :
§ 74 zákona 134/2016 Sb
<br> (1) Způsobilým není dodavatel,který :
<br> a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku,proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),<,> vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu,nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> (2) Je-li dodavatelem právnická osoba,musí podmínku podle odstavce 1 písm.a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí podmínku podle odstavce 1 písm.a) splňovat
<br> a) tato právnická osoba <,>
<br> b) každý člen statutárního orgánu této p...

Načteno

edesky.cz/d/2578274

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz