« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 1. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

103.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j <.>
<br> : 1 ZO-Us
<br> Dne:2l.12.2018
<br> 6 <.>
<br> USNESENÍ
<br> 1.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 21.prosince 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přij ímá ze svého 1.řádného zasedani toto usnesení:
<br> ZO schvaluje program 1.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> ZO volí A„ návrhovou komisi ve složení předseda: Petr Vahalik,člen ing.XXXXX XXXXXX B,za ověřovatele zápisu: ing.Kateřinu Kudělkovou a XXXXXXXXXX Moščáka
<br> ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 30.11.2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 12 974 904.33 Kč a výdajů ve výši 9 942 084,07 Kč <.>
<br> a) ZO bere na vědomí 13.rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2018,provedené na zá- kladě pověření z 8.zasedání ZO,kterým se příjmy obce zvyšují o částku 30 000; Kč a vý- daje obce se zvyšují o částku 30 000,-Kč <.>
<br> b) ZO podle 5 84 odst.2 písm.b) schvaluje 14.rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
<br> 2018 podle předloženého návrhu,kterým se příjmy obce zvyšují o částku 357 400,—Kč a
<br> financování se snižuje o 357 400_-Kč.K 15.rozpočtovému opatření mezi rozpočtovými
<br> kapitolamí a ke změnám položek v ramci rozpočtových kapitol ke konci roku 2018
<br> v objemu do 350 000,—Kč zmocňuje starostu <.>
<br> c) ZO v souladu s š102,odst.2,písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozděj-
<br> ších předpisů pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 50
<br> 000„-Kč.ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
<br> v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 1.) ZO podle š 84 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích„ schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 podle předloženého návrhu s příjmy ve výši 13 940 500; Kč,výdaji 21 879 000,-Kč,f...

Načteno

edesky.cz/d/2578105

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz