« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Leškovice 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Leškovice 2021
(šhwm m:“š ? 674001341“
<br> |.<.> '1.Íx-NI\\-\: »:\ “\,“ *ŠV' „.<.> =
<br> paragraf položka
<br> VÝDAJE ČÁSTKA a b
<br> paragraf položka
<br> a b 1111 |Autobusová obslužnost í,* —_,: _ ' 2292 5329 1112 ' “,' * 2144 5329 1121 6171 5221 1113 6171 5222 1211,_ _,„_ _ 6171 5229 1511 údržba silnic,* ' —,<,> 2212 5169 1122 _ Komunální—odpadu 3722 5169 6171 2142 Nebezpečný ó'dgadšz 3721 5169 6171 2141 Plastyz+ sklo " ' ' 3723 5169 1019 2131 3722 2111 |S|užbytelek0munikacímaradiokómý _ l“ 20—000'KĚJ 6171 5162 3725 2324 1314 6112 5023
<br> 6112 5032 6171 5021 3399 5021
<br> 6171 3111 1031 2111 1361
<br> 1382 3745 5021 1031 5021
<br> 4112 [Neinvestiční dotace ! 100 000 Kč! 5512 5137 2212 5021
<br> 1 411 300 Kč 6171 5153
<br> 6171 5154 3631 5154
<br> 3745 5156 3745 5169 6171 5139 6171 5137 1031 5139 6171 5169 6171 5171 6171 5161 6171 5168 6171 5163 6310 5163,—,6171 5163 - ' * _ ' 6171 5136
<br> Věcné dary- jubilea —,<,> “ " Kulturníanné akce ',_ Vítání občánků (dary Obyvatelstvu) <,>
<br> Investiční—akce _,„g ' ' i,i “,'íilřjý300—000Ř'čÍ 6171 6121
<br> 3399 5194 3399 5175 3399 5492
<br> 1 349 220 Kč
<br> ' 1411300K€ 1 349 220 Kč
<br> CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE:
<br> [RoleLz—,> _ „ l 62080Kčl
<br> Vyvěšeno: 21.122018

Načteno

edesky.cz/d/2577506


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz