« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Rozpočtová změna č. 5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna 5/2018
OBEC JANKOVICE
Jankovice 27,535 01 Přelouč
e-mail : obec.jankovice@seznam.cz
www.obec-jankovice.cz
<br>
<br>
Rozpočtová změna č.5/2018
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka ÚZ
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 100 000 Kč
1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 4 000 Kč
1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 11 000 Kč
1121 Daň z příjmů právn.osob 95 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 220 000 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 800Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 50 000Kč
4129 Ostatní nerv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně (SOP) 47 000Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejích částí 8 000 Kč
<br>
Celkem příjmy 544 800 Kč
<br>
Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka
<br> 3613 6121 Budovy,stavby,haly 340 000 Kč
3639 6121 Komun.služby a územní rozvoj - budovy,stavby,haly 25 000 Kč
3639 6121 Stroje,přístroje,zařízení 93 800 Kč
6112 5023 Odměny členů zastupit.obcí a krajů 55 000 Kč
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na stát.polit.zaměstnanosti 8 000 Kč
6171 5031 Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění 10 000 Kč
6171 5153 Plyn 8 000 Kč
6171 5153 Elektrická energie 5 000 Kč
Celkem výdaje 544 800 Kč
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
starosta obce
<br>
Obec JANKOVICE,Jankovice 27,535 01 Přelouč
IČO 00273694; číslo účtu: 1205499399/0800
<br> www.obec-jankovice.cz
Úřední hodiny: pondělí 19:00 – 21:00 hod <.>

Načteno

edesky.cz/d/2576242

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz