« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Rozpočet obce Pohleď na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Pohleď na rok 2019
???(???)
00.00.0000,00:00:00
Stránka /
Rozpočet obce Pohleď na rok 2019
<br>
Příjmová část
<br>
<br> Text
OD/PA
POLOŽKA
ROZPOČET V Kč
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
<br> Daň z příjmů
<br> Fyzických osob ze závislé činnosti
1111
240 000,00
<br> Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1112
23 000,00
<br> Fyzických osob z kapitálových výnosů
1113
25 000,00
<br> Právnických osob
1121
200 000,00
<br> Právnických osob za obce
1122
30 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty
1211
500 000,00
<br> Místní poplatky
<br> Likvidace komunálního odpadu
1340
20 000,00
<br> Ze psů
1341
1 500,00
<br> Ze vstupného
1344
25 000,00
<br> Odvod loterií
1381
7 000,00
<br> Odvod loterií a jiných
1382
6 000,00
<br> Správní poplatky
1361
1 000,00
<br> Daň z nemovitostí
1511
170 000,00
<br>
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
4112
60 900,00
<br> Dotace úřad práce
4116
0,00
<br> Příjmy z prodeje dřeva
1036
2111
390 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb – vodné
2310
2111
13 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3412
2111
1 000,00
<br> Ostatní příjmy – věcná břemena
3639
2119
8 000,00
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
2324
10 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2111
3 000,00
<br> Příjmy z prodeje zboží
6171
2112
1 000,00
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
6171
2131
40 000,00
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
6171
2132
2 000,00
<br> Příjmy z úroků
6171
2141
1 000,00
<br> Přijaté neinvestiční dary
6171
2321
50 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
10 000,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků
6171
3111
60 000,00
<br>
Rezerva z minulých let (stav bankovního účtu k 31.12.2018)
1 556 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
3 454 400,00
<br>
VYVĚŠENO DNE: 28.12.2018
<br>
BUDE SEJMUTO DNE: 31.12.2019
<br>
Jindřich Hloub – starosta obce v.r <.>
<br>
<br>
Rozpočet obce Pohleď na rok 2019
<br>
Výdajová část
<br>
<br> Text
OD/PA
POLOŽKA
ROZPOČET V Kč
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
<br> Podpora ostat.produk.Činností - LESY
<br> Ostatní osobní výdaje
1036
5021
30 000,00
<br> Nákup materiálu
1036...

Načteno

edesky.cz/d/2576060

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz