« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet 2019
OBEC CHOTÍKOV
<br> Schválený rozpočet na rok 2019 v Kč
<br> Příjmy :
paragraf pol.minimální plnění
Třída 1 : Daňové příjmy : 1111 DPFO osvč 3 000 000
<br> 1112 DPFO ze zav.čin.400 000
1113 DPFO z kap.výnosů 300 000
1121 DPPO 2 800 000
1122 DPPO za obec 500 000
1211 DPH 6 000 000
1333 poplatky za uložení odpadu 13 800 000
1334 odnění ze ZPF 15 000
1341 poplatky ze psů 10 000
1343 poplatky za užívání veř.p.2 500
1351 odvod z výtěžku loterií 60 000
1361 správní poplatky 30 000
1511 XXX z nemovitosti XXX XXX
<br> Třída X : Nedaňové příjmy
<br> 1032 pěstební činnost 950 000
2212 silnice 100 000
2310 voda 40 000
2321 odvádění a čištění odp.vod 500 000
3319 záležitosti kultury 14 000
3613 nebytové hospodřáství 112 500
3632 pohřebnictví 2 000
3639 komunální služby 230 000
3722 sběr a svoz TKO 150 000
3725 využívání a znešk.kom.odp.170 000
6330 převody vlastním fondům 570 000
<br> 3419 44 000
<br> Třída 4 : Transfery 300 000
<br> Příjmy rozpočtu 2019 celkem 31 000 000
<br> Třída 3.Kapitálové příjmy
<br>
<br> Výdaje :
položka maximální plnění
<br> 1032 Lesy 500 000
1036 správa v lesním hospodářství 450 000
1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství 28 000
1070 Rybářství 55 000
2212 silnice 5 000 000
2292 dopravní obslužnost 80 000
2310 pitná voda 180 000
2321 ČOV,kanalizace 2 500 000
2341 vodní díla v krajině 1 800 000
3113 základní škola 8 000 000
3314 Knihovna 30 000
3319 kulturní zařízení 250 000
3399 Sbor pro obč.záležitosti 50 000
3419 Ost.Tělovýchovná činnost 900 000
3421 Dětské hřiště 50 000
3429 Zájmová činnost a rekreace 250 000
3631 veřejné osvětlení 1 000 000
3632 pohřebnictví 50 000
3635 územní plánování 300 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 500 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000
3722 sběr a svoz TKO 1 700 000
3725 Využití a zneškodňování komunál.odpadů 300 000
3745 péče o vzhled obce 700 000
5212 Ochrana obyvatelstva 30 000
5512 požární ochrana 194 000
6112 zastupitelstva obcí 1 600 000
6171 činnost místní správy 2 503 000
6320 Pojištění ...

Načteno

edesky.cz/d/2573987

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz