« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Podrobný rozpis schváleného rozpočtu obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2019
OBEC CHOTÍKOV
<br> Rozpis rozpočtu na rok 2019 dle rozpočtové skladby
<br> Příjmy : v Kč
<br> paragraf pol.minimální plnění
Třída 1 : Daňové příjmy : 1111 DPFO osvč 3 000 000
<br> 1112 DPFO ze zav.čin.400 000
<br> 1113 DPFO z kap.výnosů 300 000
<br> 1121 DPPO 2 800 000
<br> 1122 DPPO za obec 500 000
<br> 1211 DPH 6 000 000
<br> 1333 popl.za uložení odpadu 13 800 000
<br> 1334 odnění ze ZPF 15 000
<br> 1341 poplatky ze psů 10 000
<br> 1343 poplatky za užívání veř.p.2 500
<br> 1351 odvod z výtěžku loterií 60 000
<br> 1361 správní poplatky 30 000
<br> 1511 XXX z nemovitosti XXX XXX
<br> Třída X : Nedaňové příjmy
<br> 1032 pěstební činnost 2111 příjmy z poskyt.služeb 950 000
<br> 2212 silnice 2111 příjmy z poskyt.služeb 100 000
<br> 2310 voda 2111 příjmy z poskyt.služeb 40 000
<br> 2321 odvádění a čištění odp.vod 2111 příjmy z poskyt.služeb 500 000
<br> 3319 záležitosti kultury 2132 pronájem ost.nemov.14 000
<br> 3613 nebytové hospodřáství 2132 pronájem ost.nemov.112 500
<br> 3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskyt.služeb 2 000
<br> 3639 komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků 230 000
<br> 3722 sběr a svoz TKO 2111 příjmy z poskyt.služeb 150 000
<br> 3725 využívání a znešk.kom.odp.2324 příjmy z EKO-KOM 170 000
<br> 6330 přvody vlastním fondům 4139 převody vlastním fondům 570 000
<br> 3419 3119 ost.příjmy z prodeje dl.maj.44 000
<br> Třída 4 : Transfery 4112 dotace ze SR 300 000
<br> Příjmy rozpočtu 2018 celkem 31 000 000
<br> Třída 3.Kapitálové příjmy
<br>
<br> Výdaje :
položka maximální plnění
<br> 1032 Lesy
<br> 5136 výdaje na časopisy 1 000
<br> 5139 nákup materiálu 120 000
<br> 5163 pojištění 21 000
<br> 5169 ostatní služby 358 000
<br> celkem 1032 500 000
<br> 1036 správa v lesním hospodářství
<br> 5011 platy zaměstnanců 285 000
<br> 5031 soc.pojist 100 000
<br> 5032 zdrav.pojist 35 000
<br> 5173 cestovné 30 000
<br> celkem 1036 450 000
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> 5229 Ost.neinv.transf.- Myslivci 28 000
<br> celkem 1039 28 000
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2573986

Meta

Pronájem   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz