« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chotíkov na roky 2020 a 2021
<br> v tis.Kč
<br> č.ř.2020 2021
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.65000 65000
<br> P1 třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 27000 27000
P2 třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 2500 2500
P3 třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 44 44
P4 třída 4 Příjaté dotace - ř.4040
<br> Pc P1ažP4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 29544 29544
P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř.8113
P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123
P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř.8111
P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř.8121
P10 ostatní (aktivní likvidita)
<br> Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita
<br> P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem 29544 29544
V1 třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje ř.4210 22000 22000
V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje ř.4220 7544 7544
<br> Vc V1+V2 výdaje celkem (po konsolidaci) 29544 29544
V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114
V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124
V7 splátka jistiny krátkodobého dluhopisu ř.8112
V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu ř.8122
V9 ostatní (aktivní likvidita)
<br> Vf V4ažV9 splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita
V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem 29544 29544
D P-V hotovost běžného roku 0 0
E A+D hotovost na konci roku 65000 65000
<br> Komentář k řádku P3 pohledávka ve výši 442135,- Kč za FC Chotíkov 1932 o.s.splatné dle
splátkového kalendáře po dobu 10 let ve výši 44213,50 ročně <.>
<br> Komentář k řádku V2 výstavba komunikací <,>
<br> Zpracovala : XXXXX XXXXXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : XX.12.2018
<br> Sejmuto z úřední desky dne :
<br> Schváleno ZO 18.12.2018,usnesením č.16

Načteno

edesky.cz/d/2573985


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz