« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Schválený rozpočet Obce Bylany na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4287.pdf (836.18kB)
Obec Bylany IČ: 00269905 Schválený ROZPOČET na rok 2019
<br>
<br> Rozpočet je schválen jako přebytkový <,>
<br> přebytek v částce 300tis.Kč bude použit ke splátce úvěru na odkanalizování <.>
<br> Příjmy 2019 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
<br> daňové příjmy 5850
<br> Kapitálové příjmy 50
<br> Přijaté transfery 150
<br> z toho SDV 86,6
<br> od obcí 63,4
<br> nedaňové příjmy 950
<br> z toho 2321 odkanl.655
<br> 3319 kultuta 10
<br> 3392 KD 60
<br> 3613 nebytové 40
<br> 3639 obec 63,7
<br> 3722 AVE pytle 0,3
<br> 3725 odpady 120
<br> 6310 úroky a
<br> dividendy 1
<br> Celkem příjmy 7000
<br> VÝDAJE 2019 SCHVÁLENÝ ROZPOČET
<br> Schválené výdaje 2019 v tis.Kč
<br> splátka úvěru tis.Kč
<br> Výdaje celkem tis.Kč
<br> z toho kapitálové Běžné
<br> 1540 5160
<br> 2212 silnice 100 100
<br> 2219 cyklo,chodníky 200 100
<br> 2221 zastávky 0 2
<br> 2310 Studená voda 0 0
<br> 2321 odpadní vody 0 400
<br> 2333 vodní tok 20 12
<br> 3111 Mateřská škola 1100 220
<br> 3314 Knihovna 0 10
<br> 3319 ost.kultura 0 40
<br> 3341 rozhlas 0 50
<br> 3349 Sdělovací prostř.0 5
<br> 3392 Kulturní dům 0 500
<br> 3399 SPOZ 0 50
<br> 3412 snowboard 50 0
<br> 3419 tělovýchova 0 2
<br> 3421 Hřiště 0 30
<br> 3429 Ost.transfer nezisk.org.0 1
<br> 300
<br> 7000
<br> 6700
<br>
<br> 3613 Nebytové hospodářství 0 1,1
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0 100
<br> 3633 inž.sítě 20 0
<br> 3639 komunální služby 50 600
<br> 3721 nebezpené odpady 0 240
<br> 3722 Komunální odpady 0 220
<br> 3723 Ostatní odpady 0 65
<br> 3726 Bioodpady 0 35
<br> 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 0 350
<br> 4356 sociální služby 0 20
<br> 4379 soc.prevence 0 1,8
<br> 5212 ochrana obyvatelstva 0 100
<br> 5273 Krizové žízení 0 0,1
<br> 5512 Požární ochrana 0 30
<br> 6112 Zastupitelstvo 0 1000
<br> 6115 Volby zastupitelstvo 0 0
<br> 6118 Volba prezidenta 0 0
<br> 6171 Činnost místní správy 0 800
<br> 6310 finančí operace 0 10
<br> 6399 Ostatní fin.operace 0 65
<br> Schváleno zastupitelstvem Obce Bylany dne 19.11.2018
<br> Vyvěšeno na úřední desce 15.1...

Načteno

edesky.cz/d/2573451


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz