« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet 2019 – Návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet 2019
NÁVRH Rozpočet pro rok 2019 v tis.Kč
<br> Paragraf Položka Příjmy Rozpočet 2019 Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2018
0000 Daně 1 554,00 1 400,00 1 390,00
<br> 0000 Ostatní poplatky 8,00 8,00 8,00
<br> 0000 4112 Neinv.přij.dotace ze SR s dot.vzt.62,00 55,00 62,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 200,00 200,00 350,00
<br> 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46,00 32,00 38,00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1,00 1,00 4,00
<br> 3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00 2,00 0,00
<br> 3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00 3,00 3,00
<br> 6310 2141,2324 Příjmy z úroků,podílů na zisku 12,00 12,00 26,00
<br> Příjmy celkem 1 888,00 1 713,00 1 881,00
<br> Paragraf Položka Výdaje
<br> 1032 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XXX,00 75,00 350,00
<br> 2212 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 120,00 75,00 10,00
<br> 2292 5329 Dopravní obslužnost (BENEBUS) 17,95 17,38 17,38
<br> 2321 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 10,00 10,00 0,00
<br> 3326 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 100,00 1,00 131,00
<br> 3399 51.<.> Ost.zálež.kultury - např.den dětí,den matek 50,00 30,00 45,00
<br> 3429 5171 Zájmová činnost - hřiště 20,00 30,00 1,00
<br> 3631 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy 20,00 30,00 15,00
<br> 3639 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka 12,00 12,00 12,00
<br> 3721 5169 Neb.odpady - nákup služeb 3,00 3,00 3,00
<br> 3722 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 60,00 60,00 40,00
<br> 5212 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení 10,00 15,00 0,00
<br> 5512 51.<.> Hasiči - materiál,PHM,oprava has.zbrojnice 500,00 656,62 930,00
<br> 6112 50.<.> OZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),OOV 190,00 180,00 180,00
<br> 6171 50.<.>,51.<.> Místní správa 487,05 460,00 470,00
<br> 6310 5163 Fin.operace - služby pen.ústavů 6,00 6,00 6,00
<br> 6399 5362 Platby daní a popl.30,00 50,00 6,00
<br> 6409 5362 Ost.činn.- platby daní a popl.2,00...

Načteno

edesky.cz/d/2573096

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz