« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 12.12.2018 od 19.hod.v zasedací místnosti OÚ v Boháňce
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX,Bc.Veronika Exnerová,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Nepřítomni: XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: Bc.Veronika Exnerová,XXX XXXX
<br> X.Rozpočet na rok XXXX
<br> 2.Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
<br> 3.Rozpočtová opatření
<br> 4.Inventarizace majetku
<br> 5.Různé
<br> 6.Návrh usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění <.>
ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne 23.11.2018 <.>
K uvedenému nebyly připomínky.Zápis byl podepsán ověřovateli <.>
<br> 2.Rozpočet 2019 - Starosta předložil zastupitelům obce rozpočet na rok 2019,viz.příloha <.>
Návrh rozpočtu byl předložen každému ze zastupitelů a byl vyvěšen 15 dní na úředních
deskách obce.Nebyly předloženy žádné požadavky na změnu nebo úpravy navrhovaného
rozpočtu.Rozpočet je vyrovnaný,tzn.příjmy a výdaje jsou ve stejné výši Kč 4 566 561,-- <.>
<br> ZO schvaluje rozpočet na rok 2019
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br> 3.Střednědobý výhled rozpočtu.Starosta předkládá zastupitelům střednědobý výhled rozpočtu
pro období 2019 – 2021,který musí mít obec dle zákona zpracovaný.Rozpočtový výhled je
přiložen k tomuto zápisu a byl vyvěšen na úřední desce obce <.>
V 19.15 se dostavil zastupitel Ing.XXXX XXXXXX <.>
<br> ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
<br> Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
<br> [2]
<br> 4.Rozpočtové opatření.Starosta předkládá návrh,že rozpočtová opatření bude schvalovat
neomezeně.Rozpočtová opatření budou předkládána zastupitelům na vědomí <.>
Od této chvíle se hlasování účastní zastupitel Ing.XXXX XXXXXX <.>
<br> ZO předložený návrh schvaluje
Hlasování: Pro – 6...

Načteno

edesky.cz/d/2572559

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz