« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis a usnesení č 21/2018 až č.40 /2018 z 2. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence dne 19.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Internet-Zápis ZMČ č.2 z 19.11.2018
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lipence
Zápis a usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Lipence dne 19.11.2018
<br>
1
<br>
<br> Zápis a usnesení č 21/2018 až č.40 /2018
z 2.zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence dne 19.11.2018
<br>
<br>
<br> Místo jednání: Praha Lipence,Černošická 168,jídelna ZŠ Lipence
<br> Řádné zasedání Zastupitelstva Městské části svolala starostka v souladu s § 61 zák.č.131/2000 Sb.o hl.městě
Praze v platném znění (dále též „zákon“).Program projednala rada na 2.jednání dne 12.11.2018 <.>
<br> Zveřejnění dne,hodiny a programu zasedání Zastupitelstva obvyklým způsobem včetně zveřejnění na úřední
desce Úřadu městské části (ÚMČ) a umístěním na www.Praha-Lipence.cz <.>
<br> Přítomni (podle presenční listiny):
XXXX XXXXXXXXXX,tajemnice Úřadu městské části (ÚMČ)
<br> Strana v zastupitelstvu podle vylosovaných čísel a zvolení členové zastupitelstva (abecedně):
2.Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů (SpL SNK)
XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
X.Pro Prahu (HPP)
JUDr.XXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
X.HaFo Lipaňáků
XXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zvaní hosté: Bc.XXXXX XXXXXXXXX ředitelka MŠ Lipence,Mgr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka ZŠ Lipence
Veřejnost: XX občanů
Zasedání řídila: XXXXX XXXXX,starostka
Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX
<br> Úvodní informace <.>
Zasedání se řídí jednacím řádem z 5.11.2014 a zákonem.Jednací řád je zveřejněn i na webových stránkách
městské části <.>
Zápis bude obsahovat náležitosti podle § 65 zákona (počet přítomných členů zastupitelstva hlavního
města Prahy,schválený pořad zasedání zastupitelstva,průběh a výsledek hlasování i jmenovitě a přijatá
usnesení <.>
Změny navrženého usnesení nebo jiný návrh,předneseným mimo osobu předkladatele (navrhovatele) <,>
budou považovány za protinávrh a bude o něm hlasováno podle Jedn...

Načteno

edesky.cz/d/2572165

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz