« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška Změna územního plánu č. 4 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV změna ÚP č. 4 Brandýs nad Labem.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
OSÚÚPPP-111445/2018-PERRE
<br>
Dle rozdělovníku
Naše sp.zn.: OSÚÚPPP-6739/2018-PERRE
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: + XXX XXX XXX XXX
E-mail: renata.perglerova@brandysko.cz
<br> Datum: 19.12.2018
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,odbor stavebního úřadu,územního
plánování a památkové péče jako pořizovatel příslušný k pořizování Změny č.4 územního
plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje
v souladu s § 55b stavebního zákona projednání
<br>
veřejné projednání návrhu Změny č.4 územního plánu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav <.>
<br>
Veřejné projednání návrhu Změny č.4 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se
bude konat dne
<br>
24.1.2019 v 16:00 hod.v jednacím sále nové budovy MěÚ v
Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi,Ivana Olbrachta 59 <.>
<br>
Návrh Změny č.4 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je vystaven
k nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Odboru Stavebního úřadu,územního plánování a
památkové péče,úseku územního plánování Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav,odboru stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče,úseku územního
plánování v kanceláři č.A002,Masarykovo nám.1 a 2,250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav na tel.čísle 326 909 102 a pořizovatel umožní nahlížení do písemné formy návrhu
Změny č.4 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará XXXXXXXX v úředních hodinách,tj.:
pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 na výše uvedené adrese a dále jsou
vystaveny k nahlédnutí na www.brandysko.cz
<br>
v termínu od 21.12.20...

Načteno

edesky.cz/d/2571439

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz