« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Schválený rozpočet obce Lhota na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2019 dle paragrafů.pdf
Obec Lhota KEO-W 1.11.225 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 20.12.2018
<br> 1 / 3
Návrh rozpočtu roku 2019
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopis ZJ
<br> 0000 5 399 924,00
<br> 2310 Pitná voda 70 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 36 500,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 500,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 190 000,00
<br> 3636 Územní rozvoj 10 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 26 300,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 98 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 55 400,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00
<br> 5 889 624,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 236 600,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 469 700,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 000,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 163 324,00
<br>
<br> Obec Lhota KEO-W 1.11.225 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 20.12.2018
<br> 2 / 3
Návrh rozpočtu roku 2019
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopis ZJ
<br> 2142 Ubytování a stravování 50 000,00
<br> 2212 Silnice 100 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 507 500,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00
<br> 2310 Pitná voda 100 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 15 148 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 2 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 16 500,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 34 700,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 16 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 500,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 58 360,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 700,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 170 000,00
<br> 3635 Územní plánování 150 000,00
<br> 3639 Komunální služby a úze...
Příloha k rozpočtu - výkaz FIN 2-12.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Lhota Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> 002370012018 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 970 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 020 000,00 1 091 968,99112,57 107,06
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 18 871,8194,36 94,36
<br> 0000 110 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 110 000,00 105 256,0595,69 95,69
<br> 0000 960 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 960 000,00 968 150,14100,85 100,85
<br> 0000 130 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 130 000,00 29 450,0022,65 22,65
<br> 0000 1 940 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 240 000,00 2 250 146,52115,99 100,45
<br> 0000 31 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 91 000,00 83 887,60270,61 92,18
<br> 0000 350 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 350 000,00 323 350,0092,39 92,39
<br> 0000 20 000,001341 Poplatek ze psů 20 000,00 16 100,0080,50 80,50
<br> 0000 2 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 006,00250,30 100,12
<br> 0000 2 600,001361 Správní poplatky 2 600,00 1 497,0057,58 57,58
<br> 0000 23 000,001381 Daň z hazardních her 48 000,00 33 119,34144,00 69,00
<br> 0000 290 000,001511 Daň z nemovitých věcí 290 000,00 253 526,0287,42 87,42
<br> 0000 20 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 71 324,00 44 644,00223,22 62,59
<br> 0000 90 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 92 000,00 76 670,0085,19 83,34
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/2569857

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz