« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Schválený rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2019
Příjmy 2019
<br>
Ř <.>
Pol
Název třídy - položky
tis.Kč
Poznámka
<br> 1 <.>
1
Daňové příjmy
7476
<br>
2 <.>
1
Daňové příjmy - S O U Č E T třídy 1
<br> 7476
<br>
3 <.>
2
Nedaňové příjmy - S O U Č E T
třídy 2- str.č.2
171
<br>
4 <.>
3
Kapitálové příjmy - S O U Č E T
třídy 3- str.č.2
50
<br>
5 <.>
<br> Vlastní příjmy (součet třídy 1+2+3)
7697
<br>
6 <.>
4
Přijaté dotace
68
<br>
7 <.>
1
PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3+4)
7765
<br>
<br>
<br>
<br> Financování 2018
<br>
8 <.>
1
Financování třída 8
15000
<br>
9 <.>
1
Splátky úvěru
0
<br>
10
<br> Celkem
15000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje 2019
<br>
parag
název položky
v tis.Kč
Poznámky
<br> 1 <.>
2212
Silnice
100
<br>
2 <.>
2292
Neinv.transf.veř.sil.doprava
60
<br>
3 <.>
2310
Pitná voda
20
<br>
4 <.>
2321
Odpadní vody
300
<br>
5 <.>
2321
Odpadní vody
1000
<br>
6 <.>
3111
Předškolní zařízení
10
<br>
7 <.>
3113
Školní zařízení
20
<br>
8 <.>
3321
Památkové stavby
50
<br>
9 <.>
3399
Věcné dary
130
<br>
10 <.>
3429
Občanská sdružení
40
<br>
11 <.>
3631
Veřejné osvětlení- elektr.ener <.>
260
<br>
12 <.>
3632
Pohřebnictví – služby,opravy
100
<br>
13 <.>
3639
Nákup pozemků pro obec
200
<br>
14 <.>
3722
Sběr a svoz komun.odpad <.>
650
<br>
15 <.>
3729
Nebezpečný odpad
30
<br>
16 <.>
3745
Veřejná zeleň + VPP
480
<br>
17 <.>
5279
Krizové stavy
50
<br>
18 <.>
6112
Zastupitelské orgány
1000
<br>
19 <.>
6171
Činnost místní správy
3200
<br>
20 <.>
6171
Zapojení zůstatku z 2018
15000
<br>
21 <.>
6310
Služby peněžních ústavů
15
<br>
22 <.>
6399
Proúčtování daně
50
<br>
23 <.>
Celkem výdaje
22765

Načteno

edesky.cz/d/2569459


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz