« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Rozpočtové opatření č. 8/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.255 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.11.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.8
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy:
<br> ========
<br> Daňové příjmy - navýšení celkem o Kč 610 000,- z toho příjem z DPH Kč 250 000,- příjem z daně
<br> z hazardních her Kč 360 000,-
<br>
<br> Nedaňové příjmy - navýšení celkem o Kč 202 000,- z toho příspěvek na vybudování inženýrských
<br> sítí Kč 119 000,- příjem z pronájmu hrobových míst Kč 25 000,- příjem darů na zajištění akce
<br> "Mikuláš" Kč 43 000,- ostatní příjmy Kč 15 000,-
<br> Přijaté dotace - příjem finanční podpory od okolních obcí pro ZŠ za zajištění spádovosti za
<br> rok 2018 Kč 138 000,-
<br> - příjem dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí Kč 4 400,-
<br> Navýšení příjmů celkem o Kč 954 400,-
<br> =====================================
<br> Výdaje:
<br> ========
<br> Běžné výdaje - navýšení celkem o Kč 454 400,- z toho výdaje na zajištění kulturních akcí Kč
<br> 120 000,- převod finanční podpory od obcí pro ZŠ Kč 138 000,- výdaje na opravu multikáry Kč
<br> 196 400,-
<br> Investiční výdaje - navýšení výdajů na rekonstrukci budovy č.p.186 pro MŠ O Kč 500 000,-
<br> Navýšení výdajů celkem o Kč 954 400,-
<br> ======================================
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 1XXX 43 974 390,00 605 600,00 44 579 990,00XXXXXXXX Daňové příjmy *
<br> 2XXX 4 348 927,00 206 400,00 4 555 327,00XXXXXXXX Nedaňové příjmy *
<br> 4XXX 18 164 645,80 142 400,00 18 307 045,80XXXX0000 ...

Načteno

edesky.cz/d/2569037

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz