« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - Spolek seniorů Lodín - Janatov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - Spolek seniorů Lodín - Janatov.pdf [0,08 MB]
215 ff.OBEC LODÍN Š ',- Lodín č.p.100,503 15 Nechanice,Královéhradecký kraj IČ : 00269051
<br> Žádost_o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín Zádost o poskytnutí individuální dotace pro fyzické a právnické osoby
<br> Žadatel:
<br> Název žadatele:
<br> „Spolek seniorů Lodín — Janatov“
<br> Datum narození / IČ:
<br> 05 70 29 33
<br> Adresa žadatele:
<br> Lodín 100 503 15 Nechanice
<br> Jméno statutárního zástupce:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Bankovní spojení:
<br> _XX XX XX XXX I 0300 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon,E-mail: XXX XXX XXX jitkadobro©atlas.cz
<br> Účel a výše dotace:
<br> Název akce / účel na který žadatel chce domci použít _ _ Kulturní dění pro seniory obce Lodín a Janatov ( MDZ,velikonoce a vánoce,2X grilování) pro senioři.Pro občany Lodína a Janatova výlet 2X a 1 muzikál.Dle předloženého plánu.5% na režijní náklady- Na rok 2019 <.>
<br> Požadovaná částka:
<br> 100 000,- Kč
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu: (musí být uvedena doba od - do,max.do 31.12.daného kalendářního roku)
<br> 31.října 2019 ( průběžné vyúčtování v roce)
<br> Odůvodnění žádosti:
<br> Příprava akci pro občany Lodína na rok 2019
<br> K ŽÁDOSTI JE POTŘEBA PŘIPOJIT:
<br> 1.Kopii dokladu jednoznačně prokazující právní subjektivitu žadatele.2.Kopii dokladu o zvolení konkrétní osoby statutámím orgánem.3.Kopii rozhodnutí () pňdělení IČ <.>
<br> 4.V případě zastoupení doložit plnou moc <.>
<br> POUČENÍ:
<br> 1.Vyp|něnou žádost i s přílohami vraťte na obecní úřad v Lodíně <.>
<br> 2.Po vrácení této žádosti bude na základě těchto vašich podkladů připraven návrh veřejnoprávní smlouvy,uzavřené v této věci <.>
<br> 3-Po jejím podpisu bude individuální dotace vyplacena na Vámi uvedený účet.4.Dotaoe podléhá vyúčtování <.>
<br> SPOLEK SENIORÚ Lodín - Janatov IČO: 05702933
<br> v.<.>.Lodíně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.12.prosínce.2018 $“““.<.>.<.>.fíky/ŽŠ
<br> Podpis 'mdatele Razítko statutárního orgánu

Načteno

edesky.cz/d/2566182


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz