« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - Spolek Lodíňáci (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - Spolek Lodíňáci.pdf [0,10 MB]
OBEC LODÍN I__odin č.p.100,503 15 Nechanice,Královéhradecký kraj
<br> IČ : 00269051
<br> Žádostvo poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín Zádost o poskytnutí individuální dotace profyzické a právnické osoby
<br> Žadatel:
<br> Název žadatele:
<br> Spolek Lodíňáci
<br> Datum narození / IČ: 05538001
<br> Adresa žadatele:
<br> Lodín 100,503 15 Nechanice
<br> Jméno statutárního zástupce:
<br> _Bankovní spojení:
<br> 503150315/5500 Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon,E-mail: XXX XXX XXX
<br> |_
<br> Účel a výše dotace:
<br> Název akce / účel na který žadatel chce dotaci použít:
<br> Dotace bude použita na činnost spolku,která je uvedena v příloze č.1 této žádosti <.>
<br> Požadovaná částka:
<br> 100 000 kč
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu: (musí být uvedena doba od — do,max.do
<br> 30.10.2019
<br> Odůvodnění žádosti:
<br> Spolek Lodíňáci se aktivně zapojuje do obecních aktivit,pořádá několik akcí pro občany obce a věnuje svoji činnost předevšim dětem v obci.Aby mohl spolek dále vykonávat tuto činnost.Zádá obec Lodín o účelovou dotaci ve výši 100 000 kč <.>
<br> K ŽÁDOSTI JE POTŘEBA PŘIPOJlT:
<br> 1.Kopii dokladu jednoznačně prokazující právní subjektivitu žadatele.2.Kopii dokladu o zvolení konkrétní osoby statutárním orgánem.3.Kopii rozhodnutí o pňděleni lČ <.>
<br> 4.V případě zastoupení doložit plnou moc <.>
<br> POUČENÍ:
<br> 1.Vyp|něnou žádost i s přílohami vraťte na obecní úřad v Lodíně <.>
<br> 2.Po vrácení této žádosti bude na základě těchto vašich podkladů připraven návrh veřejnoprávní smlouvy,uzavřené v této věci <.>
<br> 3.Po jejím podpisu bude individuální dotace vyplacena na Vámi uvedený účet.4.Dotace podléhá vyúčtování <.>
<br> V Lodíně dne 29.11.2018
<br> Podpis žadatele Razítko statutárního orgánu
<br> SPOLEK LODÍNÁCI,NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019,akce pro občany Lodína a Janatova
<br> LODÍN JEDE NA HORY /AUTOBUS/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8.000,- DIVADLO,M...

Načteno

edesky.cz/d/2566181


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz