« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - SDH Lodín (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Lodín - SDH Lodín.pdf [0,08 MB]
OBEC LODÍN Lodín č.p.100.503 15 Nechanice,Královéhradecký kraj
<br> IČ : 00269051
<br> Žádostvo poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín Zádost o poskytnutí individuální dotace pro fyzické a právnické osoby
<br> Žadatel:
<br> Název žadatele: 330/2 D0 82,0 Vag/z/řáf/ Hag/čb“ Lab/7M
<br> Datum narození/ IČ: 64! (FÚ Žíla?
<br> Adresa žadatele: MDD—V 400 ADECFMLMÚZ; 503 45"
<br> Jméno statutárního zástupce: Páč/ŽL Zbšďš/L
<br> Bankovní spojení: ďýš' &;? Šír/ŽÍÚÚ
<br> Kontaktní osoba: Páč—GL ZAŠWČÍČ
<br> eefon,-maí: TI E ' igi; áá; „5:05 f/ZŽÁ eďó/yóž/ťfQS'ďf/W
<br> <.>
<br> Účel a výše dotace:
<br> Název akce / účel na který žadatel chce dotaci použit:
<br> Požadovaná částka:
<br> “700 ÚOÚK
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu: (musí být uvedena doba od — do,max.do
<br> - 30.10.2019
<br> Odůvodnění žádosti:
<br> K ŽÁDOSTI JE POTŘEBA PŘIPOJIT:
<br> 1.Kopii dokladu jednoznačně prokazující právní subjektivitu žadatele.2.Kopii dokladu o zvolení konkrétní osoby statutárním orgánem.3.Kopii rozhodnutí o pňdělení IČ <.>
<br> 4.V případě zastoupení doložit plnou moc <.>
<br> POUČENÍ:
<br> 1.Vyplněnou žádosti s přílohami vraťte na obecní úřad v Lodíně <.>
<br> 2.Po vrácení této žádosti bude na základě těchto vašich podkladů připraven návrh veřejnoprávní smlouvy,uzavřené v této věci <.>
<br> 3.Po jejím podpisu bude individuální dotace vyplacena na Vámi uvedený účet.4.Dotace podléhá vyúčtování <.>
<br> “rušení h " Čech Mora" “těm,vy a S - žení dobrovolnýcžehzgítčaů
<br> < zz: 2M 7%
<br> V Lodíně dne 55.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 50315 Nathanice
<br> Podpis žadatele Razítko statutárního orgánu

Načteno

edesky.cz/d/2566180


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz