« Najít podobné dokumenty

Město Jilemnice - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků
Mesto Jilemnice,IC 00275808
Masarykovo namesti cp.82,514 01 Jilemnice
<br> Zamer prodeje
<br> Mesto Jilemnice zvefejnuje zamer prodeje pozemku stpc.419 a 417/2,oboje vedene jako
zastavena plocha a nadvofi,soucasti pozemku je budova cp.21,stavba obcanskeho vybaveni
a XXXX pozemku ppc.XXX,vedeneho jako zahrada,vse v k.u.Jilemnice <.>
<br> Zamer byl schvalen usnesenim zastupitelstva mesta dne 12.12.2018 pod c usneseni 107/18 <.>
<br> Na ufedni a elektronicke ufedni desce:
Zvefejneno: | 8_ 2010
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2564956


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz