« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOH na léta 2020 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
SDRUZENI OBCI HLUCINSKA IČ 71179216 559.<.> ?> Sídlo: Mírové náměstí 23,748 01 Hlučín i Korespondenční adresa: Hlučínská 3,747 23 Bolatice
<br> ll - _ r) n t 515.a'.- :*
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2020 - 2023
<br> ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023
<br> Pol.Druh příjmu a výdaje v Kč v Kč Přílmv v Kč v Kč v Kč Výdaje v Kč
<br> přijaté transfery od obcí 1 872 1 572 ><
<br> 4121 a obcí
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> Ostatní nelnv.př|jaté transfery ze st.rozpočtu
<br> Dotace na projekt "Rozvoj obci a MA21 v SOH"
<br> Dotace na projekt "Hlučlnsko a polské gminy se představují" Dotace na projekt "Jak na ínvazivnldruhv rostlin na Hlučínsku a v polských gminách"
<br> na bankovním účtu roku ruch služeb
<br> a sdět <.>
<br> ostatnich služeb a řemesel
<br> transfery obcím schol regionu Hlučínska
<br> a z finančních ústavů člnnostl n.zaměst.v.pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.osobní výdaje a DPČ v projektu "Rozvoj obcí a MA21 v SOH“ na soc.zab.a na sl.zaměstnanosti na zdravotní pojistné na úrazové pojištěni materiálu
<br> a.k a školení a vzdělávání
<br> ostatnich služeb ostatní
<br> software Gordic i
<br> transfery nefin.podnik.subjektům - práv.osobám
<br> transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu poměrné části dotace z projektu polským gminam
<br> neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
<br> Sdružení MSK
<br> 5361 Nákup kolků
<br> 5492 obyvatelstvu 20 20 20 20
<br> 5901 1 1 303 1 138 972
<br> 3 924 700,00 3 343 3 343 500,00 3 178 3 178 300,00 3 013 3 013 100,00 Mgr Herben Pavera Vyvěšeno dne: předseda Sdružení obcí Hlučínska Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup od do
<br> V Bolaticích B.11.2018
<br> Eviden.číslo:
<br> Ev.číslo: W/ za/f Vyvěšeno: fó.77- Žď/f
<br> Sejmuto: 77 /',Z.M77“
<br> Vyvěšeno i způsobem ff
<br> umožňující: dálkový přístup/„f **.-/ '

Načteno

edesky.cz/d/2564321


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz