« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce 2019 s porovnáním roku 2018.pdf
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Horní Slivno
<br> 19.12.2018Schválený rozpočet na rok 2019
<br> KEO-W 1.11.255 / Uc19so
<br> IČO: 00876267
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20182018 2019Kap
<br> PŘÍJMY
<br> OčekávanéUpravený Schválený
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2018
<br> plněnírozpočet rozpočetrozpočet
<br> 000000000000011110000 000000 910 000,00 910 000,00 850 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená pl 760 000,00
<br> 000000000000011120000 000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená p 15 000,00
<br> 000000000000011130000 000000 83 000,00 83 000,00 70 000,00Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s 70 000,00
<br> 000000000000011210000 000000 750 000,00 750 000,00 770 000,00Daň z příjmů právnických osob 750 000,00
<br> 000000000000012110000 000000 1 860 000,00 1 860 000,00 1 800 000,00Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00
<br> 000000000000013340000 000000 29 772,00 29 772,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělské 0,00
<br> 000000000000013400000 000000 172 000,00 172 000,00 173 000,00Poplatek za provoz systému shromažď 172 000,00
<br> 000000000000013410000 000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00Poplatek ze psů 7 000,00
<br> 000000000000013610000 000000 2 000,00 2 000,00 2 200,00Správní poplatky 2 000,00
<br> 000000000000013810000 000000 24 000,00 24 000,00 18 000,00Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 10 000,00
<br> 000000000000015110000 000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00Daň z nemovitých věcí 510 000,00
<br> 000098008000041110000 000000 11 982,00 11 982,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00
<br> 000098187000041110000 000000 20 266,00 20 266,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00
<br> 000000000000041120000 000000 60 900,00 60 900,00 60 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 57 800,00
<br> 033113013000041160000 000000 31 716,00 31 716,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00
<br> 033513013000041160000 000000 148 284,00 148 284,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,0...
Schválený rozpočet na rok 2019.pdf
Obec Horní Slivno KEO-W 1.11.255 / Uc19s
<br>
<br> Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno: 19.12.2018
strana: 1 / 2
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Org Popis Schválený rozpočet v Kč
<br>
<br> 0000 4 275 200,00
2310 Pitná voda 355 000,00
3117 První stupeň základních škol 120 000,00
3613 Nebytové hospodářství 98 800,00
3632 Pohřebnictví 3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000,00
6171 Činnost místní správy 137 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů 5 053 700,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 215 200,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 778 500,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 60 000,00
<br>
<br> Obec Horní Slivno KEO-W 1.11.255 / Uc19s
<br> Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno: 19.12.2018
strana: 2 / 2
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Org Popis Schválený rozpočet v Kč
<br> 2212 Silnice 130 000,00
2310 Pitná voda 489 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 200 000,00
3111 Mateřské školy 10 000,00
3113 Základní školy 100 000,00
3117 První stupeň základních škol 120 000,00
3314 Činnosti knihovnické 2 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 35 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 20 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 2 200,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 45 000,00
3613 Nebytové hospodářství 265 000,00
3631 Veřejné osvětlení 75 000,00
3632 Pohřebnictví 10 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 353 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00
5213 Krizová opatření 9 300,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 448 880,00
6171 Činnost místní správy 1 539 320,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů 5 053 700,00
<...

Načteno

edesky.cz/d/2563849

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz