« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 17.12.2018
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Hosté: XXXXXXX XXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání: ].Uvod Rozpočtová změna č l !
<br> Schválení cen TKO,vody a ostatních služeb na rok 2019
<br> Různé
<br> 2 3 4.Schvalování rozpočtu na rok 2019 S 6 Diskuze
<br> ?
<br> Závěr
<br> od.12 Úvod
<br> Starostka přivítala přítomné,konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 7 proti: 0 zdržel se: |)
<br> od.Z): Rozpočtový změna č.1 I
<br> — změna — b_vly navýšený daňové příjmy
<br> — drobně výdaje na opravy a služby na vodu.pohonné hmoty a odměny zastupitelů <.>
<br> Rozpočtová změna je navržena jako přebytková,s tím,že přebytek rozpočtu zvýší zůstatek na účtech v Komerční bance
<br> ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.11 jako přebytkovou Pro: 7 proti: [) zdržel se: []
<br> ad.3.): Schvýfem' een TKO,vody :: o.s'mtních služeb na rok 2019
<br> TKO — nový dodatek ke smlouvě s AVE,ceny za odvoz odpadů se zvýšily,hlavně za odvoz tříděného odpadu,zatím nemáme jiného odběratele odpadů.ZO schvaluje dodatek č.10 ke smlouvě s AVE CZ.Pro: 7 proti: [] zdržel se: [)
<br> Přcs zvýšení ceny za odvoz všech odpadů ZO navrhuje ponechat cenu poplatků stejnoujako v minulém roce <.>
<br> - XXXX vody se bude projednávat až na dalším zasedání zastupitelstva v lednu nebo v únoru.předpokládá se mírné zvýšení ceny vody od dalšího odpočtu <.>
<br> od.4.): Schvalování rozpočtu ng_rok 201 9
<br> Starostka přečetla návrh rozpočtu na rok 2029,ve znění,které bylo vyvěšeno na úřední desce.Rozpočet je navržen jako vyrovnaný,příjmy i výdaje ve výši 5.073.700._-Kč.Zastupitelé o návrhu diskutovali,oproti minulým letůmje zde ze zákona nová p...

Načteno

edesky.cz/d/2563848

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz