« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 17.12.2018
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Hosté: XXXXXXX XXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Erggram jednání: X.Úvod Rozpočtová změna č.l l
<br> Schválení cen TKO,vody a ostatních služeb na rok 2019
<br> šči—“FJ
<br> Schvalování rozpočtu na rok 2019 Různé
<br> Diskuze
<br> MJ Ch m
<br> Závěr
<br> rm! l.): Uvod Starostka přivítala přítomné,konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné S programem <.>
<br> ZO schvaluje program jed nání Pro: ? proti: 0 zdržel se: 0
<br> mil): Rozpočtová změna č.11
<br> - zmčna — byly navýšeny daňové příjmy
<br> - drobné výdaje na opravy a služby na vodu,pohonné hmoty a odměny zastupitelů <.>
<br> Rozpočtová změnaje navržena jako přebytková,s tím,že přebytek rozpočtu zvýší zůstatek na účtech v Komerční bance
<br> ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.11 jako přebytkovou
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.3.j: Schvrílenf cen TKO,vody a ostatních služeb na rok 2019
<br> TKO nový dodatek ke smlouvě s AVE.ceny za odvoz odpadů se zvýšily,hlavně za odvoz tříděného odpadu- zatím nemámejiného odběratele odpadů.ZO schvaluje dodatek č.10 ke smlouvě s AVE CZ.Pro: '? proti: 0 zdržel se: (]
<br> Přes zvýšení ceny za odvoz všech odpadů ZO navrhuje ponechat cenu poplatků stejnoujako v minulém roce <.>
<br> - XXXX vody se bude projednávat až na dalším zasedání zastupitelstva v lednu nebo v únoru,předpokládá se mírně zvýšení ceny vody od dalšího odpočtu <.>
<br> od.4.): Schvalování rozpočtu na rok 2019
<br> Starostka přečetla návrh rozpočtu na rok 2019,ve znění,které bylo vyvěšeno na úřední desce,Rozpočetje navržen jako vyrovnaný.příjmy i výdaje ve výši 5.0?3.?00,-Kč.Zastupitelé o návrhu diskutovali,oproti minulým lctůmje zde ze zákona nová p...

Načteno

edesky.cz/d/2561844

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz