« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška - Oznámení doruční Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

101.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Masarykovo náměstí 1/1,741 11 Nový Jičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení doručení Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení
<br> jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Městský úřad v Novém Jičíně,úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace pro obec Hostašovice příslušný podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),oznamuje v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona a v souladu § 25
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,doručení Návrhu
územního plánu Hostašovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou
<br> vyhláškou.Součástí řešení ÚP Hostašovice je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle ust <.>
<br> §10i odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
<br> předpisů a také vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení
<br> § 45i zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> bude
<br> vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.12.2018 do 06.02.2019:
<br>  na Odboru územního plánování a stavebního řádu,Městského úřadu Nový Jičín,Masarykovo
nám.1,Nový Jičín,v kanceláři č.040.(tel.: 556 768 362,e-mail: h.machac@novyjicin-
<br> town.cz)
<br>  na Obecním úřadě Hostašovice,Hostašovice 44 (tel: 556 712 841,e-mail:
podatelna.ou@hostasovice.cz)
<br>  v elektronické podobě,tj.zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na webových
stránkách Městského úřadu Nový Jičín www.novyjicin.cz (Městský úřad – Územní plánování
<br> – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace - Obec Hostašovice);
https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-
<br> dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/2561308

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz