« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení č.1/2018 ze schůze zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018
> WLWZO Náwhatkqňněníbadudl
<br> a)!mďmla zápisu 3: ndmdého zastupitelstva Pro 2 pro“ zdržel se 4 &) zpráv a 61mm wgůni obce Pro 2 proti zdržel se 4 :) rcmkmce meniť.10013 bodě.5 a usnesení č.2/20I8bodd 4- “dámě neznámému fmuomvi Pro ! prmf zážcl se 5 :D zákaz Wima: Maul-,y od Webmail NETU/18 „mlha obce Pro 1 pro:! mít-žel :: 5 :) mmimnf orgánům čim :) uplácení mnam“ NETGAS Pro! profi zdržel se 5
<br> > m oba na odprodej Mika pozemku p.č 433/1 o výměře 72.3 m2.kú.Strmlpeč (W — Mc) nesouhlasí.; věcným břemenem).Pro 5 proti ! zdržela-e 0 >> Kontrolu mení mmm zasedání 20 ze dne 2.II.2018 mm: na znění umu! bod č.'5,kmýje ? rozporu za zápisem : ustanavujíciho zastupitelstvem obce.dopadu! usnesení o upřesnění.že se jedná :) adminy za ! měsíc :: btulfm mdóceny do 15.dne mistecůgffcíha měsíce
<br> av.<.> R.<.> -,a;.<.>.<.> 94.1; „.--.i 'f-rh'.hf"—.P.:!.<.> “",-.<.> ?!."'-"' “f_n.»_ F_If <.>,IN,„f.i.<.>
<br> ' “ni.-_,<.>.___-,*.r- __-„_ „:*-.“._A.<.> '.';._';Ji_ul-1_-:_;_'.'J.i <.>
<br> - Složení slibu maganek p XXXXXXXX fka - Men! !.zasedání XX v ) XXX hodin Dle presenční listinyje přítomno 6 členů 20 : starou-rka XXXXX XXXXXX.núsrosfamsfka Helena Mahdmvá.XXX XXXXX XXXXXX pan Pair Kvítek.XXX XXX XXXXXXXXX.pan BOW! Mašek on:!mwn : XXX XXXX Km
<br> > Kanadu “mlada-aware mmm: dne X.11.2018 muka na znění usnesení bod č.5,kterýjc » rozporu se zápisem : tyrana miicfho zastupitelstvem obce.doplnční nanesení o Wms—nění,že sejednó o Maya: ! měsíc a budou \grplácmy da !$.dne následujícím měsíce
<br> v „3:10 hodin opustil zasedání p.XXX XXXXXXXXX
<br> v ! X:XX hodin opium mmdáníp.XXXXXXX XXXXX
<br> v XX:XX hodin opwltl mdóní p.Radek Mun
<br> : dům "335%de ZO.byla zasedání ukončena v 19:35 hodin
<br> VŽižcIickh dne: 13.12.2013 " Mfsmrfmnka obce : ' stmslka obce : Bc.Hafana Miku/tové XXXXX XXXXXX
<br>.<.> _,_=_=__ _“.<.> f/á/.r if,/.imf/(ť [h.—" ' '"),m LM
<br> Obec Žiželice
<br> Usnesení ze zápisu
<br> _ č.:/18
<br>.veřq'mřtm Mam—tupitelstva obce Žiželice konaného done 32.12.2033 od...

Načteno

edesky.cz/d/2558383

Meta

Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz