« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy- úprava provozu na pozemních komunikací
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Datum: 5.12.2018
<br> JID: 193118/2018/KUUK Jednací číslo: 5410 / DS / 2018 Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX E-mail: svoboda.p©kr—ustecky.cz
<br> MĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle 5 77 odst.1 písm.b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
<br> dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: - v přesné specifikaci a umístění dle přiložených 12-ti ks Vzorových schémat pro označení pracovních míst v obci BI4,BI5.1,BIB,BIT,Bl9 a BIZ4 či mimo obec CI3,Cl4,CI5,CI6,CI7 a CI11
<br> v lokalitě: - silnice I.třídy č.IIS,l17,II15,"27 a I128 na území okresu Louny
<br> - viz vložená Situace Sil'Slch vztahů s vyznačeným vedením silnic I.třídy na území okr.Louny
<br> z důvodu: - bodové opravy živičných povrchů komunikací v rámci akce: - „Oprava živičného povrchu silnic — bodové závady“
<br> za dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Platnost tohoto stanovení přechodné ůpravy provozu na pozemních komunikacích je pouze vmax.rozsahu od 11.12.2018 do 30.6.2019,stanovené přechodné dopravní značení ale bude osazeno vždy pouze po dobu provádění prací souvisejících s výše uvedenou akcí v té které konkrétní lokalitě a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení vždy neprodleně odstraněno <.>
<br> 2.K označení bude použito reflexních dopravních značek (mi...

Načteno

edesky.cz/d/2558381

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz