« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Pozvánka na 63. řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku města a obcí SVAK (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka 63.VH-1.pdf [0,29 MB]
sVAZ vonovonů A KANALIZACÍ JIHLAVSKO Zižkova 93,586 01 JIHLAVA
<br> van;
<br> 51112 mamma :;uuzzwímu iw:
<br> POZVÁNKA
<br> na 63.řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku města obcí „Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO",která se bude konat
<br> v úterý dne 18.prosince 2018 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.divize Jihlava,Zižkova 93
<br> Program:
<br> Zahájení jednání
<br> Projednání programu jednání
<br> Určení zapisovatele jednání
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Volba skrutátorů
<br> Zpráva o usnášeníschopnosti 63.valné hromady Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 62.va|né hromady Kontrola plnění usnesení 62.valné hromady Zpráva kontrolního výboru
<br> Volba nového předsednictva svazku
<br> Volba nového kontrolního výboru
<br> JAGWNQWř—FONř
<br> _xo-
<br> p ř e s t a v k a (jednání předsednictva a kontrolního výboru,volba funkcionářů)
<br> 12.Oznámení výsledku voleb funkcionářů svazku
<br> 13.Projednání rozpočtových opatření za rok za 2018
<br> 14.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
<br> 15.Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2022
<br> 16.Projednání návrhu plánu investic na rok 2019
<br> 17.Projednání aktualizace dílčího plánu financováni obnovy na rok 2019
<br> 18.Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU semečuosrias <.>,divize Jihlava a dohod uzavřených mezi Svazem vodovodů a kanalizací JEHLAVSKO a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>
<br> 19.Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a obcemi Loucká (včetně případného projednání návrhů smluv a dohod či návrhů změn smluv a dohod,včetně dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů anebo kanalizací,uzavíraných v souvislosti nebo v návaznosti na vypořádání a vystoupení výše uvedených obcí)
<br> 20.Informace VAS a.s <.>,divize Jihlava
<br> 21.Diskuse,různé
<br> 22.Závěr jednáni
<br> Mgn Roman Fa b e š předseda předsednictva SVaK Jihlavsko
<br> l_iankm'ni spojení : Česká spořitelna ...

Načteno

edesky.cz/d/2558314


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz