« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis zastupitelstva obce Bukovany č. 10/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-10-12-2018-2-.doc
“A
<br>
<br>
<br> Zápis č.10/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 10.12.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu,Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 7 členů zastupitelstva: Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Ing.Martina Köhlera a Žanetu Brablík Himrovou a zapisovatele Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Martina Köhlera a Žanetu Brablík Himrovou a zapisovatele Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br>
<br>
Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX <,>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu
<br> Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starostka obce navrhla doplnit další bod programu Žádost o pořízení aktualizace územní studie – bod 7) <.>
Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje doplnění programu o bod
<br> · Žádost o pořízení aktualizace územní studie
<br> Výsledek hlasování: pro 7 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX <,>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> Starostka obce dala hlasovat o doplněném návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program ...

Načteno

edesky.cz/d/2558119

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz