« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/086/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

631746466_1_Oznámení o VŘ.PDF
|||lill||l||I||||||||||||||||I|||l||||||||||||||I|||||||lllllllllllllllll
<br> 10541IUTP/2018-UTPM Čj.: UZSVM/UTP/9619/2018-UTPM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Teplice,Husitská 1071/2,415 02 Teplice
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.UTPI08612018 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisu,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 17.prosince 2018
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek - pozemková parcela č.36/93 o výměře 199 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití — jiná plocha,způsob ochrany — 0
<br> vkatastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedené u Katastrálního úřadu pro Ustecky kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vseverovýchodní okrajové části osady Malhostice.Pozemek je neudržovaný a porostlý mechem,trávou a částečně i náletovými křovisky.Na hraně pozemku přiléhající kcestě se nachází stará,betonová opěrná zeď,značně narušená.Do opěrné zdi je vsazeno několik zcela zkorodovaných ocelových sloupků,které jsou pozůstatkem oplocení.Pozemek je zhorní strany částečně ohraničen oplocením ze starého zkorodovaného a rozpadajícího se drátěného pletiva a částečně oplocením ze starých prohnifých a rozpadávajících se dřevěných latí.Dřevěné oplocení (není ve vlastnictví prod...

Načteno

edesky.cz/d/2553870

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz