« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Osek
Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 6.12.2018
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br> 1.Úvod -
<br> 2.Určení zapisovatele a schválení programu
<br> 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Územní plán - změna č.1
<br> 5.Kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření 6.Žádost ZŠ Sobotka o finanční dar
<br> 7.Žádost SDH Osek o finanční dar
<br> 8.MRČR — kontrolní zprávy
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> Přítomní: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7 Jednání: 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nový bod „Rozpočtová opatření č.5/2018 a 6/2018“.Program vč.nového bodu schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s dokončenou změnou č.1 Územního plánu a navrhl schválit změnu č.1 Územního plánu obce Osek formou opatření obecné povahy č.2/2018.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 5102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100.000; Kč na straně příjmů a do výše 100.000,- na straně výdajů,jsou-li vyvolána organizačními změnami,pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět XXX v případech:
<br> a) rozpočtového Zapoj ení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
<br> b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,v případě havárií nebo stavu nouze,výdaj k odvrácení možných škod,dále když včasné provedení úhrady je vázá...

Načteno

edesky.cz/d/2553103

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz