« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 1. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

100.pdf
Obec Hostašovice Dne: 13.12.2018 č j.: 1 ZO—P
<br> Pozvanka
<br> Na ].řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení Š 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku III.odst.l) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> K
<br> \Dm—JQUILWNu—t
<br> pátek 21.prosince 2018 v 18,00 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu v Hostašovicích
<br> projednání předkládám tento program:
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Hospodaření obce do 30.11.2018
<br>.Rozpočtové Opatření k rozpočtu roku 2018
<br>.Rozpočet obce na rok 2019
<br>.Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020— 2022
<br>.Smlouva o zřízení věcného břemene ČEPS a.s <.>
<br> Dodatek 0.1- Smlouva o poskytnutí dotace Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice.Smlouva o dilo na akci Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice
<br>.Projekt Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č.st.67,328 a 642/1
<br>.Technický pracovník obce
<br>.Vyřazení nedokončených investic
<br>.Dodatek č.2 k ceníku hřbitovních služeb
<br>.Diskuse
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> [.<.>.» _,/ \ f_V(_ )VÝ \\Lš/ XXXXXX XXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/2552059

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz