« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 27.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 3.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 27.11.2018
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/110/2018
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2019-2022 — projednání
<br> 4.Projednání žádosti o finanční příspěvek pro rok 2019 pro Jihočeské centrum,pracoviště Strakonice 5.Projednání žádosti o dotaci pro společnost Prevent 99
<br> 6.Projednání změny správce rozpočtu
<br> 7.Projednání používání internetového bankovnictví u KB
<br> 8.Ostatní
<br> 9.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX.Zapisovateikou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usnesení č.63/18 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> 3.Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2019-2022 — projednání
<br> Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2019,2020,2021,2022 <.>
<br> Návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled bude vyvěšen na úřední desce obce a v elektronické podobě na www.tresovice.cz
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz...

Načteno

edesky.cz/d/2548277

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz