« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený rozpočet DSO na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu DSO na 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu DSO na rok 2020-2022
Skládka
<br> Schválený - střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2020-2022 2020 2021 2022
<br> 1 Běžné výdaje
<br> 1.1 nájemné - skládka statutární město Plzeň 630 630 630
město Město Touškov 290 290 290
obec Chotíkov 290 290 290
1.2 nájemné - pozemky 3.kazeta město Město Touškov 121 121 121
1.3 nákup služeb technická podpora 242,000 242,000 242,000
právní služby 12,100 12,100 12,100
vedení účetnictví 36,300 36,300 36,300
služby auditora 18,150 18,150 18,150
1.4 bankovní poplatky 6,000 6,000 6,000
Celkem: 315,881 315,881 315,881
<br> 2 Investiční výdaje
<br> 2.1
Celkem: 0 0 0
<br> 3 Běžné příjmy
<br> 3.1 úroky ze spořícího účtu 1,000 1,000 1,000
3.2 nájemné Plzeňská teplárenská a.s.121,000 121,000 121,000
Celkem: 122,000 122,000 122,000
<br> 4 Mimořádné příjmy
<br> Celkem: 0 0 0
<br> Bilance -193,881 -193,881 -193,881
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Plzni dne 6.12.2018
Sestavil: Ing.XXX XXXXXXX
komentář k rozpočtu DSO na rok 2019
Dobrovolný svazek obcí skládka odpadů Chotíkov
<br> nám.Republiky 1,306 32 Plzeň
<br> zastoupený společností
<br> Čistá Plzeň s.r.o <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Plzeň
<br>
Schválený rozpočet DSO na rok 2019
<br> Tento rozpočet Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov schválený výborem DSO dne 6.12.2018 vychází z platných smluvních vztahů mezi obcemi,Dobrovolným svazkem obcí skládky odpadů Chotíkov (dále DSO) a provozovatelem skládky společností Plzeňská teplárenská a.s <.>
Ztráta hospodaření v roce 2019 bude uhrazena ze zisků DSO v předchozích letech <.>
1.Běžné výdaje
<br>
<br>
<br>
<br> 316 tis.Kč
<br> 1.1 nájemné skládka – dle platné nájemní smlouvy mezi obcemi a DSO
<br> 1.2 nájemné pozemky 3.kazeta – dle platné nájemní smlouvy mezi M.Touškovem a DSO
<br> 1.3 služby – výdaje spojené s fungováním DSO
1.3.1 vedení účetnictví
<br>
<br> 4x 7.500,- bez DPH
1.3.2 služby auditora
<br>
<br> 1x 15.000,- bez DPH
1.3.3 právní služby
<br>
<br>
10.000,- bez DPH
1.3.4 technická správa
<br>
<br> 2x 100.000,- bez DPH
1.4 bankovní poplatky
<br> 2.Investiční výdaje
<br>
<br>
<br>
0 tis.Kč
<br> pro rok 2019 nejsou plánovány žádné investiční výdaje
3.Běžné příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
122 tis.Kč
<br> 3.1 úroky na spořicím účtu
3.2 nájemné skládka – dle smlouvy o podnájmu,provozování a údržbě mezi DSO a společností Plzeňská teplárenská a.s <.>
4.Mimořádné příjmy
<br>
<br>
<br>
0 tis.Kč
pro rok 2019 nejsou plánovány žádné mimořádné příjmy
Celková bilance - 194 tis.Kč
<br> V Plzni 6.12.2018
Zpracoval: Ing.XXX XXXXXXX
schválený rozpočet DSO na rok 2019
Skládka
<br> Schválený rozpočet - Dobrovolný svazek obcí Skládky odpadů Chotíkov 2,004 rok 2019
<br> 1 Běžné výdaje
<br> 1.1 nájemné - skládka statutární město Plzeň 4,160,000 630
město Město Touškov 1,920,000 290
obec Chotíkov 1,920,000 290
1.2 nájemné - pozemky 3.kazeta město Město Touškov 121
1.3 nákup služeb technická podpora 242,000
právní služby 12,100
vedení účetnictví 36,300
služby auditora 18,150
1.4 bankovní poplatky 5,000 6,000
Celkem: 8,005,000 315,881
<br> 2 Investiční výdaje
<br> 2.1 1,245,533
Celkem: 1,245,533 0
<br> 3 Běžné příjmy
<br> 3.1 úroky ze spořícího účtu 15,000,000 1,000
3.2 nájemné Plzeňská teplárenská a.s.121,000
Celkem: 15,000,000 122,000
<br> 4 Mimořádné příjmy
<br> Celkem: 0 0
<br> Bilance 0 -193,881
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Plzni dne 6.12.2018
Sestavil: Ing.XXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2547400

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz