« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Informace o konání I. zasedání, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání I. zasedání, formát    
Statutární město Brno Městská část Brno - Ivanovice
<br> INFORMACE o konání I.zasedání Zastupitelstva městské části Brno — Ivanovice
<br> MC Brno — Ivanovice v souladu s ustanovením © 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 1.zasedání Zastupitelstva MC Brno _ Ivanovice svolaného starostkou MC Brno _ Ivanovice Ing.Janou Bohuňovskou v souladu 5 © 93
<br> odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: “ÚMČ Brno »— Ivanovice — zasedací místnost,Mácova 3 Doba konání: 19.12.2018 od 17.00 hod <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2.t chválení programu
<br> 3.Rozpočtové opatření č.7/2018
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Ivanovice pro rok 2019
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
<br> 6.Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby,pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
<br> 7.Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků p.č.626/130,862/7 a 873/1,vše v k.ú.Ivanovice a kjeho správě
<br> 8.Žádost o vyjádření k záměru prodeje pozemku p.č.381/1,k.ú.Ivanovice
<br> 9.Žádost o zaslání návrhů lokalit na umístění stojanů pro cyklisty
<br> 10.Termíny zasedání ZMČ Brno-Ivanovice v roce 2019 _ 20.2 <.>,17.4 <.>,19.6 <.>,18.9.a 18.12 <.>,vždy v 17.00 hodin
<br> 1 1.Návrh termínu konání Bartolomějských hodů 2019 — 24.a 25.8 <.>
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuse
<br> Navržený program:
<br> Sh.-Ř
<br> "
<br> V Brně,dne 12.12.2018
<br>,„ „,„„.— /f7 „42:7 ? I/yveseno na uredni desce dne: '! “\- < “' * “V
<br> Seinu/lo z úřední desky dne: 4? WZ.LZ,/(7.497 Razítko a podpis osoby pO/W'ZUÍÍCÍ vyvěšení na úřední desce:
<br> Macova 3,6121 ()() Brno

Načteno

edesky.cz/d/2547170

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz