« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Návrh rozpočtu obce Pohleď na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHLEĎ-PŘÍJMOVÁ ČÁST - 2019
NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHLEĎ
<br> NA ROK 2019
PŘÍJMOVÁ ČÁST
<br> Text
Od /Pa
Položka
Rozpočet
<br> v  Kč
Rozpočtová opatření
<br> Daň z příjmů
<br> · fyz.osob ze záv.čin
<br> · fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
<br> · fyz.osob z kapit.výnosů
<br> · právnických osob
<br> · práv.osob za obce
<br>
<br> 1111
<br> 1112
<br> 1113
<br> 1121
<br> 1122
240 000,00
23 000,00
25 000,00
200 000,00
30 000,00
<br>
Daň z přidané hodnoty
<br> 1211
500 000,00
<br>
Místní poplatky
<br> · likvidace komun.odpadu
<br> · ze psů
<br> · ze vstupného
<br> · odvod z loterií
<br> · odvod z loterií a jiných
<br> 1340
1341
<br> 1344
<br> 1381
<br> 1382
20 000,00
1 500,00
25 000,00
7 000,00
<br> 6 000,00
<br>
Správní poplatky
<br> 1361
1 000,00
<br>
Daň z nemovitostí
<br> 1511
170 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Neinv.přij.dotace ze SR
<br> 4112
60 900,00
<br>
Dotace úřad práce
<br> 4116
0,00
<br>
Příjmy z prodeje dřeva
1036
2111
390 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb (vodné)
2310
2111
13 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3412
2111
1 000,00
<br>
Ostatní příjmy (věcná břemena)
3639
2119
8 000,00
<br>
Sběr a svoz komunálního odpadu <.>
3723
2324
10 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
6171
2111
3 000,00
<br>
Příjmy z prodeje zboží <.>
6171
2112
1 000,00
<br>
Příjmy z pronájmu pozemků
6171
2131
40 000,00
<br>
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
6171
2132
2 000,00
<br>
Příjmy z úroků (část)
6171
2141
1 000,00
<br>
Přijaté neinvestiční dary
6171
2321
50 000,00
<br>
Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
10 000,00
<br>
Příjmy z prodeje pozemků
6171
3111
60 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Rezerva z minulých let (bankovní účet k 31.11.2018)
<br>
1 556 000,00
<br>
PŘÍJMY CELKEM
<br>
3 454 400,00
<br>
<br> VYVĚŠENO DNE: 10.12.2018
BUDE SEJMUTO DNE: 28.12.2018
NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHLEĎ-VÝDAJOVÁ ČÁST
VÝDAJOVÁ ČÁST
Text
Od/ Pa
Položka
Rozpočet
<br> v  Kč
Rozpočtová
<br> opatření
<br> Podpora ostat.produk.činností – LESY
· Ostatní osobní výdaje
<br> · Nákup materiálu
· Nákup pohonných hmot a maziv
· Nákup ostatních služeb
<br> 1036
1036
1036
<br> 1036
5021
<br> 5139
5156
5169
30 000,00
<br> 10 000,00
2 000,00
<br> 80 000,00
<br>
Veřejné cesty a silnice
<br> · Nákup materiálu
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
2212
<br> 2212
<br> 2212
<br>
5139
<br> 5169
<br> 5171
<br>
1 000,00
10 000,00
300 000,00
<br>
Pitná voda
· Elektrická energie
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> 2310
<br> 2310
<br> 2310
5154
<br> 5169
<br> 5171
<br> 2 000,00
20 000,00
800 000,00
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
· Opravy a udržování
2321
5171
10 000,00
<br>
<br> Vodní díla v zemědělské krajině
· Nákup ostatních služeb
· Opravy a udržování
2341
<br> 2341
<br> 5169
<br> 5171
10 000,00
<br> 10 000,00
<br>
<br>
Činnosti knihovnické
· Ostatní osobní výdaje
<br> · Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> ·
3314
<br> 3314
<br>
5021
<br> 5136
<br>
4 800,00
1 500,00
<br>
Kultura - SKANZEN
· DDHM
· DM
· Opravy a udržování
· Nákup ostatních služeb
3326
3326
3326
<br> 3326
5137
5139
5169
5171
5 000,00
5 000,00
50 000,00
10 000,00
<br>
Ost.zál.kult <.>,círk.a sděl.prostředků
· Věcné dary
3399
<br> 5194
<br> 3 000,00
<br>
<br> Využití volného času dětí a mládeže
DDHM
<br> · Nákup materiálu
· Elektrická energie
<br> · Opravy a udržování
<br> ·
3412
3412
<br> 3412
<br> 3412
<br>
5137
<br> 5139
5154
5171
<br>
10 000,00
5 000,00
6 600,00
30 000,00
<br>
<br>
Veřejné osvětlení
· Elektrická energie
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
3631
<br> 3631
<br> 3631
<br>
5154
<br> 5169
<br> 5171
<br>
10 000,00
2 000,00
20 000,00
<br>
<br> Ostatní záležitosti bydlení,kom.služby
· Příspěvky mikroregion
<br> 3639
<br>
5329
<br> 350,00
<br>
Sběr a svoz komunálních odpadů
- Nákup ostatních služeb
<br> 3722
5169
100 000,00
<br>
Péče o vzhled obcí a ve...

Načteno

edesky.cz/d/2547002

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz