« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Informace k ochraně osobních údajů - GDPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Informace k ochraně osobních údajů – GDPR
<br> Informační povinnost správce
<br> Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,ze dne 27.dubna 2016,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje reformu ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie.Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů,které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny <.>
<br> Vedle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 stále v současné době platí český zákon č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů.Předpokládá se však vydání nového právního předpisu.Nové nařízení nepřináší úplnou revoluci v oblasti ochrany osobních údajů,některé povinnosti zaváděné obecným nařízením jsou však zcela nové <.>
<br> Právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.Nařízení ctí všechna základní práva a dodržuje svobody a zásady uznávané Listinou,jak jsou zakotveny ve Smlouvách,zejména respektování soukromého a rodinného života,obydlí a komunikace,ochranu osobních údajů,svobodu myšlení,svědomí a náboženského vyznání,svobodu projevu a informací,svobodu podnikání,právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces,jakož i kulturní,náboženskou a jazykovou rozmanitost <.>
<br> Hospodářská a sociální integrace vyplývající z fungování vnitřního trhu vedla ke značnému nárůstu příhraničních toků osobních údajů.V celé EU se zvýšila výměna osobních údajů mezi veřejnými a soukromými aktéry,včetně fyzických osob,sdružení a podniků.Právo EU zavazuje vnitrostátní orgány členských států ke spolupráci a výměně osobních údajů,aby mohly plnit své povinnosti nebo provádět úkoly jménem orgánu jiného členského státu <.>
Rychlý ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz