« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení z ustavující schůze zastupitelstva ze dne 2. 11. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ze zápisu z ustavující schůze ze dne 2. 11. 2018
ouecm ÚŘAD ŽIŽELICE
<br> “ !
<br> USNESENÍ ZE ZÁPISU z USTAVUJícj SCHÚZE OBECNIHO ZASTUPITELSTVA ZIZELICE ZE DNE 2.11.2018
<br> Zastupitelstvo obce Žiželice schvaluje:
<br> - Složení slibu zvolených členů zastupitelstva,slib složilo všech 6 zastupitelů <.>
<br> — ()včřovatele zápisu ustavující schůze: p.Bc.Helenu Makukovou a p.Jiřího Kota,zapisovatele zápisu: Dagmar Sultýsovou
<br> — Program ustavující schůze <.>
<br> ].a.jednoho místostarostu b.uvolněnou fu nkci pouze pro starostu obce c.způsob volby starosty a místostarosty bude veřejným hlasováním d.Starostou obce Žiželice byla zvolena paní XXXXX XXXXXX e.Místostarostou obce Žiželice byla zvolena pani Maku ková Helena
<br> 2.a.Zřízení finančního a kontrolního výboru 5 min.počtem 3 členů b.předsedu Finančního výboru pana Kvítka Petra c.předsedu kontrolního výboru pana Provaznika Jana (1.členy ňnančniho výboru paní Jaroslavu Mangovou a paní Mgr.Bc.Lenku Mangovou Mottlovou „členy kontrolního výboru pani XXXXXXX XXXXXX a paní XXXXXXXXX XXXX
<br> X.a.zřízení tříčlcnuého výboru pro životní prostředí a územní plánování.tříčlenněho sportovního výboru a tříčlenného kulturního výboru b.předsedu výboru pro životní prostředí a územní plánování XXXX XXXXX Hyhlana c.člený výboru pro životní prostřední & územní plánování pani Bělu KIištincovou a XXXX XXXXXXXX Vanýšc d.předsedu kultu rniho výboru pana Jiřího Kota e.člena kulturního výboru paní Lenku Urbánkovou
<br> ] l:.sncsum \'cřoinčho zustupílclslvu obce Žiželice
<br> S.odměny nenvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 2 400.<.> - Kč odměnu místostarostký Heleny Makukově ve výši 10 000,— Kč
<br> Zastupitelstvo obce Žiželice neschvaluje:
<br> 4.zřízeni osadních výboru
<br> fbmýj Lyfe <,>
<br> XXXXXX XXXXX XXXXXXXX obce Ziželice
<br> XXXXXXXX XXXXXX místostarosta obce Žiželice
<br> X
<br> & Innu.—mm \ cřejnčho zastupitelsn it obce Žiželice

Načteno

edesky.cz/d/2543807

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz