« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - KÚÚK OŽP a Zem - Informace o ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP záměru Business park Teplice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP záměru Business park Teplice
Tel.: +420 475 657 111,Fax: +420 475 200 245,Url: www.kr-ustecky.cz,E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156,DIČ: CZ70892156,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.882733379/0800
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Datum: 12.12.2018
Jednací číslo: 3367/ZPZ/2017
JID: 197159/2018/KUUK
Vyřizuje / linka: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX / XXX
E-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění –
ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle § 23 citovaného zákona
záměru zařazeného v kategorii II <.>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje (jako příslušný úřad) oznamuje,že obdržel dne 11.12.2018
žádost o ukončení procesu posuzování záměru Business park Teplice oznamovatele CTP
Invest,spol.s r.o <.>,Central Trade Park D1,396 01 Humpolec <.>
<br> Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme,že v souladu s ustanovením § 23 odst.2
citovaného zákona byl příslušným úřadem proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
záměru Business Park Teplice
<br> ukončen
<br> Informace o řízení jsou i nadále k dispozici na internetové adrese:
www.cenia.cz/eia/info/ULK1028 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem strana 2 /2
Tel.: +420 475 657 111,Fax: +420 475 200 245,Url: www.kr-ustecky.cz,E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156,DIČ: CZ70892156,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.882733379/0800
<br> Rozdělovník k č.j.: 3367/ZPZ/2017
<br> Oznamovatel:
1) CTP Invest,spol.s r.o <.>,Central Trade Park D1 1571,396 01 Humpolec
<br> Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
3) Obec Rtyně nad Bílinou,č.p.34,417 62 Rtyně nad Bílinou
4) Obec Modlany,č.p.34,417 13 Modlany
5) Obec Bystřany,Pražská 32,417 61 Bystřany
<br> Dotčené správní úřady:
6) Magistrát města Tep...

Načteno

edesky.cz/d/2543550


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz