« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

99.pdf
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I
<br> Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018 VYŘIZUJE: RNDr.Hoffmann PRAHA 10.12.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) a ust.§ 78 odst.1 a odst.3
písm.g),písm.h) a písm.k) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném
znění (dále jen “ZOPK“),z v e ř e j ň u j e podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1
I.jímž podle § 56 odst.4 ZOPK ve spojení s § 56 odst.1 ZOPK a § 73 odst.2 ZOPK povoluje
v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,přičemž u těch,které
jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s § 56 odst.2 písm.a) a
d) ZOPK,pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím,že povolovaná činnost neovlivní dosažení
či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany
<br> I.A.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu zvláště
chráněné rostliny a jejich části sbírat,trhat,vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji <,>
a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně u obratlovců ze zákazu
chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu
chytat,usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia <,>
v souvislosti s prováděním inventarizačních přírodovědných průzkumů,monitoringu <,>
dokumentace a šetření v ochraně přírody a krajiny <,>
<br> I.B.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu poškozovat a
jinak rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny,včetně jejich částí a vývojových stádií <,>
a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně ze zákazu ...

Načteno

edesky.cz/d/2539618

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz